Derfor vil ikke banker anbefale deg indeksfond

Mange banker får sterk kritikk fra Forbrukerrådet for å selge dyre aktivt forvaltede aksjefond fremfor billige indeksfond. Nå svarer bankene på kritikken. Foto: George Rex/ Wikimedia Commons

Forbrukerrådet mener lave gebyrinntekter gjør at mange banker ikke ønsker å selge deg indeksfond. Her svarer bankene på kritikken.

Forbrukerrådet har nylig sjekket bankenes vilje til å anbefale kundene aksjefond med lave gebyrer, såkalte indeksfond, fremfor aktive fond med høye gebyrer.

Og konklusjonen er klar: Mange banker nekter å anbefale kundene fond med lave gebyrer.

Kun KLP og DNB kommer bra ut av undersøkelsen, da indeksfond utgjør hhv 92 og 38 prosent av nysalget av aksjefond til disse to bankene.

I Handelsbanken, Nordea og Storebrand er andelene hhv 11, 4 og 4 prosent. Aller verst står det til i sparebankene hvor det stort sett ikke tilbys indeksfond i det hele tatt.

Les også: Så mye tjente du på å ha boliglån i fjor

Annonse:


Hevder dyre fond er lønnsomt både for kunden og banken

– Vi formidler ikke indeksfond da vi er av den oppfatning at aktivt forvaltede fond over tid gir høyere avkastning enn indeksfond. Det viser også historikken. Etterspørselen etter indeksfond blant våre kunder er lav, og vi ser derfor ingen grunn til å endre på vår sammensetning av de fondsprodukter vi tilbyr våre kunder, sier Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon i Sparebank 1 SR-Bank, og legger til:

Konserndirektør Kommunikasjon i Sparebank 1 SR-Bank,
Thor-Christian Haugland. Foto: Sparebank 1 SR-Bank

– Våre autoriserte rådgivere bruker god tid på å avklare kundenes behov før de presenterer sine forslag til fondsprodukter, og da innenfor klassen aktivt forvaltede fond.

– Du hevder at etterspørselen etter indeksfond blant deres kunder er lav. Kan ikke det ha en sammenheng med at dere ikke tilbyr det og at kundene derfor ikke vet hva indeksfond er? Jeg viser da til at indeksfond nå utgjør 92 og 38 prosent av alt fondssalg i KLP og DNB. Er deres kunder så annerledes enn KLPs og DNBs kunder, tror du?

– Er det målt i antall kunder eller volum? Jeg mistenker det siste, ettersom institusjonelle kunder oftere investerer i indeksfond. Det er viktig å ikke sammenligne epler og bananer her. Hadde forbrukerrådet kun sett på privat sparing i fond, ville tallet sannsynligvis vært mye mindre.

– Mener du da at indeksfond passer bedre for institusjonelle kunder enn private?

– Nei, jeg sier ikke det. Men institusjonelle har av og til ikke noe annet valg. Ikke alle aktive forvaltere kan ta i mot de summene institusjonelle ønsker å investere, ettersom de blir for sårbare ved eventuelle store uttak.

– Bare for å ha det helt klart: Årsaken til at dere ikke tilbyr indeksfond til privatkunder har altså ingenting med et økonomisk motiv for banken å gjøre?

– Det er helt klart at det er filosofien om at aktivt forvaltede fond historisk har gitt bedre avkastning enn indeks. Når det i tillegg er mer lønnsomt både for kunden og oss, er det et godt utgangspunkt for begge parter. 

Les også: Det er nesten umulig å finne frem til den billigste strømavtalen

Synes diskusjonen blir for snever

Sparebank 1 SMNs kunder kan heller ikke velge å investere i billige indeksfond.

– Vi har ikke tilbudt indeksfond, men vurderer å gjøre det fremover. Historisk har aktivt forvaltede fond gjennomgående gitt høyere avkastning, også hensyntatt kostnadene. Samtidig merker vi en økende interesse for indeksfond, og vi vil derfor utvide vårt fondstilbud. Avgjørende blir uansett hva kunden ønsker og har av behov. Vi tilbyr rådgivning som kan hjelpe kunden med dette valget, svarer kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank 1 SMN.

Kommunikasjonsdirektør Sparebank 1 SMN, Hans Tronstad. Foto: Sparebank 1 SMN

– Du skriver følgende: «Historisk har aktivt forvaltede fond gjennomgående gitt høyere avkastning, også hensyntatt kostnadene.» Hva er din kilde for denne påstanden? Noen vil jo påstå at aktivt forvaltede aksjefond som gruppe er dømt til å gjøre det dårligere enn indeks over tid, da indeks reflekterer gjennomsnittsavkastningen til alle aktører i markedet før kostnader og aktivt forvaltede aksjefond har relativt høye gebyrer. Hva er feil med dette resonnementet?

– Våre kunder har kunnet glede seg over at åtte av ti Odin-fond har slått indeks siden oppstart. Det er dokumentasjon på historien, men ingen garanti for framtida. Når vi rådgir i valg av fond tar vi alltid hensyn til kundens ønsker og behov. Gebyr er en av flere faktorer i denne vurderingen. Risiko og forventet avkastning hører også med. Vårt mål er å gi kunden et så godt grunnlag som mulig for å ta sitt valg. Da strekker ikke en prinsipiell diskusjon om enten indeksfond eller aktivt forvaltende fond til. Den blir for snever.

– Men når dere nå vurderer å tilby indeksfond er vel det en indikasjon på at et tilbud kun bestående av aktivt forvaltede aksjefond har vært litt for snever?

– Regjeringen gjør det mer gunstig å spare i aksjefond fra 2017 gjennom aksjesparekonto. Vi møter denne muligheten med å utvide vårt fondstilbud, deriblant med indeksfond. Våre kunder har kunnet glede seg over at åtte av ti Odin-fond har slått indeks siden oppstart. Så får vi håpe at de blir like fornøyd med sine fondsvalg også i framtida.

Les også: Skattekalender for 2017: Her er alle de viktigste datoene

Vil ikke pushe noe kunden ikke har behov for eller ønske om

Som Sparebank 1 SMN vil Sparebank 1 Nord-Norge også vurdere å tilby indeksfond om kort tid.

– Det stemmer at vi per dags dato ikke formidler indeksfond. Vi har så langt valgt å fokusere på aktivt forvaltede fond, fordi vi mener disse over tid vil gi kundene høyere avkastning. Imidlertid ser vi ser at markedet nå etterspør indeksfond i større grad enn tidligere, og vil derfor åpne for dette i løpet av kort tid, sier Stein Vidar Loftås, kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

Kommunikasjonssjef i Sparebank 1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås. Foto: Marius Fiskum

– Gjennom rådgivning vil vi uansett alltid tilby kunden det beste alternativet, ut i fra kundens behov og preferanser. Og vi vil aldri pushe noe kunden ikke har behov for eller ønske om, legger han til.

– Noen vil jo påstå at aktivt forvaltede aksjefond som gruppe er dømt til å gjøre det dårligere enn indeks over tid. Hvorfor mener dere at aktivt forvaltede aksjefond over tid vil gi kundene høyere avkastning enn indeksfond?

– Det er flere «trosretninger» her: Kun indeksfond, kun aktivt forvaltede fond eller en kombinasjon. Det er egentlig helt umulig å si hva som rett eller galt, og bruker man perioder i historikken vil man trolig kunne argumentere for alle tre.

– De aktive fondenes forretningsidé er i prinsippet å slå børsutviklingen. Og ser man for eksempel på utviklingen av Odins ti aksjefond siden oppstart så har åtte av dem slått indeks. Og så kan man helt sikkert finne andre perioder der indeks ville gitt størst gevinst.

– En annen faktor er sammenhengen mellom aktivt forvaltning og indeks. Den aktive forvaltningen er i seg selv en direkte driver for indeksen, og uten denne ville indeksen sett helt annerledes ut. Så her finnes ingen fasit. 

– Det viktigste er dog at kunden alltid kan velge ut i fra sine preferanser, og ut i fra sine behov i forhold til faktorer som risiko og forventning til avkastning. Vår rådgivning vil alltid ta hensyn til dette.

Les også: Bitcoin har steget 130 prosent på to måneder

Sparebank 1 Østlandet har tilbydd indeksfond i flere år

Kommunikasjonssjef i Sparebank 1 BV, Live Stensholt. Foto: Sparebank 1 BV

Mens SpareBank 1 BV vil tilby indeksfond snart, har Sparebanken Østlandet (sammenslåingen av Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus, red.anm.) hatt det tilgjengelig i årevis allerede.

– Vi tilbyr ikke salg av indeksfond. Vi har kun aktivt forvaltede aksjefond via ODIN og Schroder, kan Live Stenholt, kommunikasjonssjef i Sparebank 1 BV fortelle, men legger til:

– Utvalgte indeksfond vil imidlertid sannsynligvis bli tilgjengelig for våre kunder i forbindelse med etablering av aksjesparekonto etter sommeren. Ved etablering av aksjesparekonto vil mange av de vanligste aksjefondene, både norske og utenlandske, bli tilgjengelig gjennom våre salgskanaler, både via rådgivere og selvbetjente kanaler. Våre autoriserte rådgivere bruker god tid på å avklare kundenes behov før de presenterer sine forslag til fondsprodukter, og da innenfor vårt utvalg aktivt forvaltede fond.

Sparebank 1 Østlandet tilbyr tre ulike indeksfond fra DNB, og har hatt det i flere år allerede.

– Vi mener det er viktig å ha et bredt og kompletterende utvalg fond. Vi har i tillegg en stor del aktive fond, fordi det gir bedre uttelling over tid. Vår filosofi er at vi skal gi gode råd og løsninger som gir kundene god risikojustert avkastning. Vi gir råd ut fra kundens behov med kundens beste for øyne, sier Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Østlandet.

Les også: Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

Nordea vil også lansere flere indeksfond om kort tid

Pressesjef Christian Steffensen i Nordea. Foto: Nordea

I Nordea er status for salg av indeksfond marginalt bedre enn for sparebankene, men det er fortsatt en lang vei å gå om de skal måle seg med KLP og DNB.– På vår fondsliste vises indeksfond like tydelig som alle våre andre fond. Vi er imidlertid en aktiv forvalter, med et større utvalg av aktivt forvaltede fond enn indeksfond. Vi planlegger å utvide tilbudet av fond i tiden fremover, og da også med flere indeksfond, oppgir pressesjef Christian Steffensen i Nordea.

– Kan du si noe mer spesifikt om hvilke indeksfond dette er, og når det skjer?

– Det er flere fond fra eksterne forvaltningsmiljøer, som vi vil lansere i løpet av kort tid.

Forbrukerrådet har ikke kartlagt salg av indeksfond i Danske Bank på grunn av mangelfulle data, men andelen er neppe særlig høy. 

Pengenytt spurte derfor pressesjef Tina Berggård i Danske Bank følgende:

– Plasserer dere indeksfondene i den mest bortgjemte salgshylla, som Jorge Jensen i Forbrukerrådet sier?

– Per dags dato tilbyr vi to globale indeksfond, og begge er tilgjengelige for våre kunder via våre nettsider. Det ene av dem kan også handles gjennom våre rådgivere. 

– Vi vurderer også om vi skal tilby flere indeksfond til kundene våre, og ser på hvilke løsninger som vil være mest hensiktsmessig. Hovedfokuset for oss i Danske Bank er å tilby aktiv forvaltning innenfor de områdene vi mener vi har forutsetninger til å skape meravkastning over tid.

Bergård viser da til at ett av bankens aksjefond, Danske Invest, ble kåret til Norges beste fondsforvaltere tidligere i år.

Les også: Dette er kombinasjonsfondene som tar mest og minst betalt for aksjeforvaltningen

Storebrand hevder kundene ikke etterspør indeksfond

Indeksfond utgjør under fire prosent av Storebrands salg av aksjefond.

Bjørn Erik Sættem, kommunikasjonssjef i Storebrand. Foto: Taral Jansen/ Storebrand

– Vi gjemmer ikke bort våre indeksfond. Kundene finner våre indeksfond på storebrand.no på lik linje med alle aksjefondene vi tilbyr. Man kan også kjøpe indeksfondene ved å kontakte vårt kundesenter, sier kommunikasjonssjef Bjørn Erik Sættem i Storebrand.

Han vil heller benytte anledningen til å anbefale spareløsningen Anbefalt Pensjon til dem som sparer langsiktig.

– Anbefalt Pensjon består av flere aksje- og rentefond, samt eiendom. Aksjeandelen tilpasses automatisk kundens alder, slik at risikoen tilpasses kundens sparehorisont. Aksjefondene i produktet er en miks av indeksfond, aktive fond og faktorfond. Alle fondene i Anbefalt Pensjon scorer for øvrig høyt på bærekraft, sier Sættem.   

Årlig forvaltningskostnad i Anbefalt Pensjon er mellom 0,8 og 1,1 prosent, avhengig av aksjeandel (noe lavere kostnader for Storebrands fordelskunder).

– Dette anser vi som konkurransedyktig. Vi mener våre kunder som ønsker å spare langsiktig vil komme bedre ut ved å velge Anbefalt Pensjon fremfor indeksfond, dels fordi mange aksjefondskunder ikke tåler kraftige børsfall, og selger seg ut på ugunstige tidspunkt. Det skjer i mindre grad i Anbefalt Pensjon, hvor aksjeandelen tilpasses kundens alder, og spareproduktet er bygget opp av flere fond med ulik risiko og mandat.

– Men hva tror du den lave andelen indeksfond hos dere skyldes?

– Vi anbefaler spareløsningen Anbefalt Pensjon og få kunder spør etter indeksfond, svarer Sættem.

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Anbefaler kundene å selge suksessfond etter forvalterbytte

Dette er fondsbransjens argumenter for å legge ned fond

Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?

Aksjefond i Skagen og Delphi får nye forvaltere

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook