Startlånsrekord for femte år på rad i Husbanken

Husbanken Barnefamilier er en prioritert målgruppe i den sosiale boligpolitikken. Foto: Husbanken.

Kommunene lånte ut 13,5 milliarder i startlån til bolig til vanskeligstilte i 2021. Utlånene økte med 1,7 milliarder kroner fra året før. 2021 var dermed det femte året på rad med rekord i startlånsutbetalinger fra kommunene, viser tall fra Husbankens årsrapport.

Det er et sentralt mål i den sosiale boligpolitikken at flere skal kunne eie sin egen bolig, også blant innbyggere med lav inntekt. Derfor har startlån gjennom flere år vært prioritert innenfor Husbankens utlånsvirksomhet. Kommunene har fulgt opp de statlige føringene og prioritert å gi flere innbyggere startlån til kjøp av egen bolig.

– Tallene viser at kommunene bruker startlånsordningen stadig mer aktivt og gir flere barnefamilier og andre med lav inntekt mulighet til å kjøpe seg en egnet bolig, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.

To av tre startlånskroner til barnefamilier

Kommunene har fulgt regjeringens oppfordring og prioritert gode boforhold for barnefamilier. Av totalt 7 391 startlån som kommunene utbetalte, gikk over 4 200 lån til barnefamilier. Siden de som regel trenger større boliger enn andre, gikk så mye som to av tre utbetalte startlånskroner til barnefamilier.

– Om lag 34 000 barn bor trangt, i leid bolig og har foreldre med lav inntekt. For å hjelpe barn som bor dårlig må hensynet til barnets beste vektlegges ved vurdering av lån og tilskudd til familien, sier Kaldheim.