Dette blir strømstøtten for april

Fjordkraft Strømstøtten for april kan nå regnes ut. Foto: Fjordkraft.

Strømbørsen Nord Pool har publisert morgendagens strømpriser. Dermed kan vi allerede nå regne ut strømstøtten for april måned.

Den endelige utregningen av strømstøtten foretas av NVE etter følgende formel: (gj.snitt områdepris – 70 øre/kwh) * 0,80 (støttesats) * 1,25 (mva.).

Ettersom strømbørsen Nord Pool nå har publisert morgendagens spotpriser er også den gjennomsnittlige områdeprisen for april måned kjent.

Det gir følgende strømstøtte:

  • Strømstøtten for prisområdet NO1 (Oslo) blir 104 øre per kWh
  • Støtten for prisområdet NO2 (Kristiansand) blir 103,89 øre per kWh.
  • Strømstøtten for prisområdet NO5 (Bergen) blir 104,38 øre per kWh.
  • Gjennomsnittsprisen i NO4 (Tromsø) og NO3 (Trondheim) er for lav til at det gis strømstøtte.

Støttesatsen for april er 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen. 

Kompensasjonen er basert på strømforbruket ditt og snittprisen i området du bor i. Det er nettselskapene som administrerer kompensasjonsordningen.

– Hvis du er kunde hos en strømleverandør som samler strøm og nettleie på samme faktura, og strømstøtten overstiger nettleiebeløpet, vil det resterende automatisk trekkes fra strømdelen av fakturaen, sier Jon Vaag Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft. 

Hvis strømleverandøren din ikke har strøm og nettleie på én faktura, og strømstøtten overstiger nettleiebeløpet, vil du få pengene utbetalt til konto av din netteier, eller som fratrekk på en senere nettleiefaktura.