Brudd i oppgjøret for kommunene: – Avstanden er for stor

unio Steffen Handal i Unio og Mette Nord (LO). Videre Hege Mygland og Tor Arne Gangsø i KS. Foto: Unio.

Fredag ettermiddag valgte Unio kommune, sammen med de andre hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, å bryte tarifforhandlingene med KS. Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune, sier at det siste tilbudet fra KS var så langt unna Unios krav at det ikke var noen grunn til å gå videre med forhandlingene i helgen. Årets hovedoppgjør går dermed til mekling.

– Avstanden ble for stor. KS la alt for lite penger på bordet, og rammen ble dermed for liten, sier Handal.

Kravene og tilbudene underveis i forhandlingene er ikke offentlige, men forhandlingslederen i Unio kommune er tydelig på at det som ble presentert fra KS i dag ikke var godt nok.

– Vi har vært tydelige på at vi må ha reallønnsvekst og kompensasjon for etterslepet. Med så stor avstand i tilbud og krav har det ikke noe for seg å forhandle videre, konkluderer Handal med.

Dermed går årets hovedoppgjør til mekling. I tillegg til Unio og KS, vil også LO-K, YS og Akademikerne delta i mekling. Den skal etter planen avsluttes midnatt, mellom mandag 23. og tirsdag 24. mai. Dersom det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik fra tirsdag 24. mai.