Unio

LO gjenopptar forhandlinger om særaldersgrenser

LO, Unio, YS og Akademikerne gjenopptar i dag forhandlinger med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om særaldersgrenser for store yrkesgrupper i offentlig sektor. Klokka 15.30 avholdes det første møtet i departementet….


Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Unio har nå blitt enige med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på 5,2 prosent lønnsvekst. Unio stat har siden torsdag vært i lønnsforhandlinger med staten. Fredag ettermiddag…


– Det må lønne seg å ta høyere utdanning!

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at utdanning utover fullført videregående opplæring lønner seg, men slett ikke for alle. I en ny analyse undersøker SSB, på oppdrag fra hovedorganisasjonen Unio,  sammenhengen mellom…Høy prisvekst påvirker reallønnsveksten

Statistisk sentralbyrå la nylig fram nye anslag for norsk økonomi. Vi går inn i en høykonjunktur med svært lav arbeidsledighet og høy prisvekst. – Særlig anslagene på lønns- og prisutviklingen kaster…


Løsning og ny hovedtariffavtale i staten

Unio stat kom nylig til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale i staten. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen på 3,7 prosent….