LO


LO gjenopptar forhandlinger om særaldersgrenser

LO, Unio, YS og Akademikerne gjenopptar i dag forhandlinger med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om særaldersgrenser for store yrkesgrupper i offentlig sektor. Klokka 15.30 avholdes det første møtet i departementet….
LO varsler nytt streikeuttak

LO varsler at ytterligere 15 509 medlemmer vil tas ut i streik fra fredag. Fra før har LO varslet at 22 947 medlemmer vil tas ut i streik fra søndag….LO krever et skikkelig lønnsløft

Etter to år med reallønnsnedgang, mener LO at det er arbeidstakernes tur. I årets lønnsoppgjør må de få sin del av kaka. – LO vil sikre økt kjøpekraft og arbeidstakernes…
– Varebilsjåfører må få allmenngjort minstelønn

Yrkestrafikkforbundet ser med uro at varebilbransjen undergraver konkurranse- og arbeidsforhold for hele varetransportmarkedet. YTF har fremmet krav om allmenngjort minstelønn for varebilsjåfører. Tariffnemndas beslutning faller 27. oktober. Yrkestrafikkforbundet tok initiativet…


Forbud mot innleie i ny lov

Regjeringen foreslår nå flere endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Nå kommer det bla. et forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området. – Dette er «jæklig bra», for å si…


LO positive til forslag om pensjon

– Det er bra at Pensjonsutvalget foreslår å styrke minstepensjonene og uføres alderspensjoner, men vi må sikre en god ordning for slitere i Folketrygden, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad. I dag…


Budsjettenighet mellom Ap, Sp og SV

LO er glad for at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har blitt enige om revidert budsjett. – Mange opplever nå krevende økonomiske tider med skyhøye strømpriser, drivstoffpriser og økte matvarepriser. Dette…

LO Stat med streikevarsel for 4400

LO Stat har varslet staten om at de vil ta ut 4400 medlemmer i streik om den pågående meklingen ikke fører fram innen fristen ved midnatt 23. mai. Det staten…


Enighet i lønnsoppgjøret for miljøvirksomheter

Partene ble sent fredag kveld enige om overenskomst for miljøvirksomheter 2022-24, etter to dager med forhandlinger mellom LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden, og Maskinentreprenørenes Forbund på…

Fortsatt uavklart om kulturpensjon

LO Stat og Spekter har ikke kommet til enighet om varig pensjonsordning i kultursektoren. Nå starter LO Stat og Spekter frivillig mekling for medlemmer i Fagforbundet, NTL og Creo. Meklingsfristen…