LO Stat med streikevarsel for 4400

lo Leder i LO Stat, Egil André Aas.. Foto: LO.

LO Stat har varslet staten om at de vil ta ut 4400 medlemmer i streik om den pågående meklingen ikke fører fram innen fristen ved midnatt 23. mai.

Det staten og Riksmekleren nå har fått, er det som kalles et områdevarsel. Dette er den første beskjeden til arbeidsgiver om hvor en streik vil ramme. Det gir bare et totalantall, og hvilke departementer, etater og virksomheter som blir berørt. Også de andre hovedsammenslutningene leverer et slikt forhåndsvarsel. Mer detaljerte lister over hvilke medlemmer som vil bli tatt ut i streik, med navn og arbeidsplass vil bli overlevert på et senere tidspunkt.

En eventuell streik vil bli iverksatt klokken 06.00 den 24. mai.