Enighet i sykehusoppgjøret: – Svært godt resultat

Fellesorganisasjonen Marit Selfors Isaksen, Fellesorganisasjonen. Foto: Sunniva Krog / FO.

Nylig kom LO-gruppen og Spekter Helse til enighet i årets lønnsforhandlinger for ansatte i helseforetakene.

– Vi har oppnådd et veldig godt resultat, som ivaretar medlemmenes viktigste interesser, sier Marit Selfors Isaksen, FOs forhandlingsleder i LO-gruppen.

FO har om lag 2 600 medlemmer fordelt på ulike sykehus, poliklinikker og distriktspsykiatriske senter (DPS). Årets oppgjør er et hovedoppgjør som betyr at det i tillegg til lønnstillegg, forhandles om blant annet arbeidstid, reisetid og videreutdanning.

– FOs medlemmer har gjort en svært viktig jobb de siste årene i helseforetakene. Forrige tariffperiode har vært preget av Covid-19-pandemien, tungt arbeid og trange lønnsrammer. Derfor er det spesielt godt at de nå får uttelling for både utdanning og ansiennitet, i tillegg til å være sikret reallønnsvekst, sier Isaksen.

Isaksen påpeker at LO har fått på plass en tilleggsbestemmelse som sier at ansatte med spesialutdanning i tillegg til høyskoleutdanning skal nå en minstelønn på kr. 650 000 i løpet av 2024.

– En slik sikringsbestemmelse er et viktig skritt i riktig retning for å sikre god uttelling for helt nødvendig kompetanse i helseforetakene, sier Isaksen.

FO organiserer ansatte som har fullført minst en treårig utdanning som sosialarbeider.

Her er den nye lønnen:

  • Det gis et generelt tillegg på 3 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4 og 8 års ansiennitet i stillingsgruppe 4. Medlemmer i stillingsgruppe 4 med 10 års ansiennitet eller mer gis et tillegg på 4,1 %.
  • Det gis et generelt tillegg på 3 % til alle medlemmer med henholdsvis 0, 4, og 8 års ansiennitet i stillingsgruppe 5. Medlemmer i stillingsgruppe 5 med 10 års ansiennitet eller mer gis et tillegg på 4,1 %.
  • Arbeidstakere som ikke er plassert i stillingsgruppe gis et tillegg på 4,1 %.
  • Tilleggene er bruttotillegg. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Samtlige tillegg gis med 1. august som virkningstidspunkt.