SpekterBusstreik avverget – Dette ble resultatet

Lørdag 7. mai ble partene enige på overtid i bussmeklingen. Yrkestrafikkforbundet representerer 6.000 av de i overkant av 12.000 organiserte bussjåførene som etter hvert kunne blitt omfattes av en streik. I…Fortsatt uavklart om kulturpensjon

LO Stat og Spekter har ikke kommet til enighet om varig pensjonsordning i kultursektoren. Nå starter LO Stat og Spekter frivillig mekling for medlemmer i Fagforbundet, NTL og Creo. Meklingsfristen…


Brudd i forhandlingene om bussbransjen

Fellesforbundet har brutt forhandlingene med NHO Transport og Spekter og går til mekling på Bussbransjeavtalene. Fellesforbundet gikk til forhandlingene om Bussbransjeavtalene med krav om hevet lønnsnivå, økt kjøpekraft, bedre tilleggsordninger,…