YS Spekter: – Våre medlemmer får stadig mindre i lommeboka

fattigdom Illustrasjonsbilde. Foto: Pexels.
– Vi krever reallønnsvekst for medlemmene, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for YS Spekter. I dag leveres kravene til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Forhandlingene omfatter statseide og private virksomheter innenfor blant annet samferdsel, omsorg, kultur, helse, oppvekst og velferd.

YS Spekter krever at alle arbeidstakere sikres et lønnstillegg på minimum 14 625 kroner i året. Arbeidstakere med en grunnlønn på 490 242 kroner og under skal sikres et ytterligere lønnstillegg på minimum 5 850 kroner i de innledende forhandlingene.

De innledende forhandlingene er første fase i lønnsoppgjøret for ansatte i Spekter-virksomheter. Når partene sentralt er enige om minimums-tilleggene, fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger i virksomhetene.

For helseforetakene og sykehus med driftsavtale forhandles lønnstilleggene i sin helhet i egne, sentrale forhandlinger senere i vår.

Krav om økt kjøpekraft og likelønn

‑ Vi krever økt kjøpekraft for våre medlemmer og minst på nivå med resultatet i frontfaget. Norsk økonomi går godt, men våre medlemmer får stadig mindre i lommeboka. Uten våre medlemmer stopper Norge, og de må ha en lønn å leve av, sier Trond Ellefsen.

Lønnsstatistikk viser at kvinner i Spekters avtaleområde fremdeles har lavere lønn enn menn.

– YS Spekter er opptatt av at årets lønnsoppgjør må bidra til å redusere lønnsforskjellene mellom menn og kvinner, sier Ellefsen.

– Lederlønningene har økt mer enn for andre grupper i store deler av arbeidslivet. Denne utviklingen må snus. I Spekterområdet har vi over tid vært enige om at ledere ikke skal ha en høyere lønnsvekst enn andre grupper. Lederlønnsveksten i 2022 tilsier at det er spesielt viktig at virksomhetene i Spekter følger opp dette prinsippet i år, sier Ellefsen.

Disse er omfattet av Spekter A-forhandlingene

De sentrale, innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14 000 medlemmer i YS-forbundene Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Medlemmene er ansatt i bl.a. Vy, Vy Buss, NRK, Avinor, Norges Bank, studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, barnehager, virksomheter innenfor omsorg og rehabilitering, teatre og museer.

Forhandlingene omfatter ikke helseforetak og sykehus med driftsavtaler.