Fortsatt uavklart om kulturpensjon

lo LO Stats nestleder Lise Olsen. Foto: LO.

LO Stat og Spekter har ikke kommet til enighet om varig pensjonsordning i kultursektoren.

Nå starter LO Stat og Spekter frivillig mekling for medlemmer i Fagforbundet, NTL og Creo. Meklingsfristen er 10. mai ved midnatt.

– Vi er enig med Spekter om å utrede mulighetsrommet, for om mulig unngå en ny opprivende streik i kultursektoren, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.