Lønnsoppgjøret i Spekter 2022: YS er i mål i de innledende forhandlingene

ys Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder i YS Spekter. Foto: YS.

YS-medlemmene i Spekter-området er sikret et lønnstillegg på minimum 7800 kroner i året før forhandlingene nå fortsetter lokalt. Sykehusansatte forhandler senere.

– Vi forventer at våre medlemmer i de videre forhandlingene får ytterligere tillegg slik at de sikres økt kjøpekraft, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder i YS Spekter.

De innledende forhandlingene er første fase i lønnsoppgjøret i Spekter. Forhandlingene i Spekter pågår i flere runder. Det innebærer at:

  • Det blir nå lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. Kronetilleggene som det nå er enighet om blir altså ikke det endelige resultatet, men er en minimumssikring. Deretter avsluttes tariffoppgjøret i sentrale forhandlinger.
  • Partene er enige om at det under forhandlingene skal legges vekt på likestilling/likelønn og at det skal tilrettelegges for likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov.
  • Helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale er ikke omfattet av lønnsdelen av de innledende sentrale forhandlingene. Lønnsforhandlingene for disse virksomhetene finner sted senere våren 2022.

– Tillitsvalgte har nå en viktig oppgave som forhandlingsledere. Jeg ønsker lykke til, og vil oppfordre medlemmene til både å gi innspill til, og støtte opp om arbeidet. De tillitsvalgte tar på seg viktige oppgaver på vegne av medlemmene, sier Ruud Thorkildsen.