Finansforbundet vurderer utmelding av YS: Uenighet om eierskap til tariffavtaler

finansforbundetFinansforbundets leder Vigdis Mathisen. Foto: Sverre Chr. Jarild.

Bakgrunnen er uenighet mellom Finansforbundet og YS om videreføring av tariffavtalestruktur og partsforhold, etter at vår forhandlingsmotpart Finans Norge ble en landsforening i NHO fra 1. januar 2023.

– Vi har innkalt til et ekstraordinært landsmøte 19. desember for å vurdere vårt medlemskap i YS. Grunnen er at YS-medlemskapet truer det direkte partsforholdet vi har med Finans Norge og en avtalestruktur som er tilpasset finansnæringen, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Uenigheten dreier seg blant annet om retten til å tegne og forvalte tariffavtaler i finans. Forhandlinger og dialog med YS har ikke ført frem.

– Vi må sikre videreføring av de gode avtalene vi har opparbeidet. Tariffavtalene er «gullet» vårt, og det viktigste vi forvalter for våre medlemmer, sier hun.

– Vi har i dag en sterk tariffavtalestruktur i finans som kombinerer god innflytelse og nødvendig fleksibilitet, der vi er avtalepart på alle nivåer. Det innebærer en sentral Hovedavtale og Sentralavtale, med bedriftsavtaler i hver enkelt virksomhet som forhandles mellom ledelse og tillitsvalgte.

– Vi organiserer nærmere 60 % av de ansatte i finans. Vi kjenner denne næringen best og må ha hånden på rattet. Vårt avtaleverk er det viktigste vi har og er grunnlaget for den jobben vi gjør for våre medlemmer, sier Mathisen.

Forbundsstyret besluttet 13. november å kalle inn til ekstraordinært digitalt landsmøte 19. desember for å vurdere Finansforbundets medlemskap i YS.