Brudd i elektro-forhandlingene

EL og IT Forbundet Forhandlingsutvalgene fra Nelfo (t.v) og EL og IT (t.h).

Torsdag ettermiddag ble det brudd i forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og landsforeningen Nelfo om lønns- og arbeidsvilkårene til omlag 14.000 elektrikere.

– Vi har hatt grundige diskusjoner, men vi har ikke klart å komme fram til et resultat på noen av områdene, sier leder i EL og IT Forbundet og forhandlingsleder, Jan Olav Andersen.

Forhandlingene om Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) startet tirsdag denne uka, og forhandlingsutvalget til EL og IT har hele tiden vært innstilt på å få til en enighet, men det ble etter hvert klart at dette ikke var mulig.

– Betaling for reisetid er et prioritert krav fra våre medlemmer, og det har vi vært tydelige på i hele forhandlingsprosessen. Dessverre har det ikke vært mulig å bevege arbeidsgiverne på dette punktet, sier Andersen.

Bruddet i forhandlingene går nå videre til Riksmeklingsmannen.