Enighet om å ta pause i forhandlingene på oljeoverenskomsten

safe Forhandlinger mellom SAFE/Negotia og Norsk Olje og Gass/Norsk Industri Foto: Rebecca Bjerga.

Årets tarifforhandlinger mellom SAFE/Negotia og Norsk Olje og Gass/Norsk Industri startet tirsdag, den 23. mai. Det var satt av en dag til forhandlingene. På kvelden ble partene enige om å sette forhandlingene på pause til høsten.

Forhandlingene omfatter ansatte som arbeider på landanleggene, kontrollrom på land, funksjonærer, funksjonærer til havs, mm. Industri Energi har tilsvarende avtale og forhandler parallelt.