Sparebank 1-banker sponser opplæring av ungdom i økonomi

ue Sjef i eget liv!

En viktig forutsetning for å ha et bra liv er å ha orden på privatøkonomien. Derfor er nå personlig økonomi inne i læreplanene i skolen, noe som har medført økt etterspørsel etter læremidler innen dette temaet.

Ungt Entreprenørskap sitt program “Sjef i eget liv” for videregående skole skal nå pusses og tilpasses dagens behov, og Sparebank1 SMN og Sparebank1 Nord-Norge har gått inn som partnere og tildeler midler til prosjektet. Ved nyttår lanseres nytt og tilpasset program i personlig økonomi for videregående skole, opplyser Bodøposten.

Eldar Rønning, privatøkonomi Sparebank1 SMN, er ofte ute i skolen for å lære elever om privatøkonomi. Ofte møter han elever på videregående skole som ikke kan å betale en regning.

– Jeg opplever at brorparten av elevene jeg møter i skolen har fryktelig lite peiling på økonomi, og forteller at det er foreldrene som har vært læremestre. Gode økonomikunnskaper og økonomivaner går ofte i arv gjennom foreldre og opplæring i heimen. Det er på en måte «urettferdig», og etter min mening er akkurat opplæring i økonomi noe som burde blitt lagt enda mer trykk på i skoleverket, sier Rønning.

Les hele saken her.