Høye strømpriser og drivstoffpriser: Kommer høye matpriser også?

gunnar andreassen Nyhetsredaktør i Pengenytt.no, Gunnar Andreassen.

Norge er selvforsynt med strøm fra fosser og vassdrag over hele landet. Men utenlandskablene politikerne har bestemt at Norge skal ha, fører til at vi i lang tid har hatt rekordhøye priser på strøm. Norge er også selvforsynt med olje også. På grunn av drivstoffavgiftene politkerne har påtvunget nordmenn, har vi i tiår også hatt høye priser på bensin og diesel også.

Nå frykter mange at politikerne på Stortinget skal øke prisene på matvarer også.

«29,9 prosent er svært bekymret for de høye matvareprisene, viser en Nationen-undersøkelse. Forsker mener myndighetene må komme på banen med tiltak.» skriver Lofotposten 14. mars 2022.

Men regjeringen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke klart å gjøre noe med de rekordhøye strømprisene. Og drivstoffprisene har ikke politikerne klart å gjøre noe med på utallige år. Vil politikerne nå snart være skyldige at nordmenn også vil slite med å få råd til mat?

– Det vi ser nå er en livsfarlig cocktail av historisk høye matpriser, høye energipriser og høye priser på kunstgjødsel. Det varsler utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til NRK.

– Vi er nå inne i en matpriskrise, forårsaket av de høye energiprisene. Det er veldig bekymringsfullt, advarer Ruth Haug. Hun er professor i internasjonale utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Matprisen avhenger av strømprisene. Drivstoffprisene virker også inn på landbruket og transport, og dermed også matprisene. Og siden politikerne ikke har klart å gjøre noen ting med noen av problemene så langt, kan vi forvente at de vil klare å gjøre noe med høye matvarepriser?

– Vi er på vei inn i en matkrise uten sidestykke, sa Macron da han møtte pressen etter krisetoppmøter i både Nato og G7, opplyser ABC Nyheter.

Så det er altså ikke bare de samme problemene i Norge, eller Skandinavia, eller Europa for den slags skyld. Situasjonen er den samme i USA og Canada også. Det er i grunnen litt merkelig, man skulle tro at de regionale og geopolitiske forholdene ville variere fra land til land, eller i det minste fra verdensdel til verdensdel.

Det kan tyde på at det er noe annet som skjer.

Demokratenes leder Geir Ugland Jacobsen peker på forholdene som kan ha ført til situasjonen i et ferskt leserinnlegg i Resett:

«FNs Agenda 2030 med sine «bærekraftsmål», inkludert «Det grønne skiftet» med bl.a ekstremt kostbare og samfunnshemmende tiltak for CO2-bekjempelse samt nedbygging av livsviktige energikilder som «erstattes» av ubrukelige vindturbiner, innebærer raskt stigende inflasjon og et hurtig fall i levestandard og sikkerhetsnivå i det industrialiserte Vesten».

Det virker som en mer sannsynlig begrunnelse for at denne ulogiske situasjonen har oppstått. Den er skapt av politiske avgjørelser. Og Demokratenes leder har dystre såpdommer for Europa og nordmenn:

«Legger vi til et lammende covidhysteri i to år, økende velferdsimmigrasjon fra den 3. verden, og nå krigen i Ukraina (som til dels også handler om energi), samt europeiske politikeres konsekvent virkelighetsfjerne politiske korrekthet og neglisjering av egne folk og land, bidrar dette samlet til en «perfekt storm» for Europa».

Jacobsen går også langt i å antyde at høye drivstoffpriser, høye strømpriser og høye matpriser er regissert:

«Norge kan bli hardt rammet. Det er nesten så man fristes til å tro at hele elendigheten er regissert. Skal man tro FN-tilknyttede WEF og organisasjonens visjoner for verden, så er det dessverre mye som tyder på det. Informasjon om den lenge forberedte masterplanen «The Great Reset» finnes på WEF’s egne hjemmesider, samt i WEF-presidentens egenforfattede ideologiske epos av samme navn, og er en vaskeekte og langt fremskreden konspirasjon mot frie og demokratiske nasjonalstater».

Og om du ikke er irritert over de høye prisene på bensin og strøm vil nok folk få nok når de vil slite med å få i seg nok mat. Demokratenes leder legger ikke fingrene imellom når han ser på mulige utfall:

«Dette kan om relativt kort tid handle om liv eller død for mange mennesker, også i vårt eget land, hvis det verste scenariet slår til».

Dette høres ut som en overdrivelse, men vi vet faktisk at mennesker har dødd i Norge allerede på grunn av høye strømpriser, jeg tror ikke det samme kan sies om drivstoffpriser, men høye matpriser, jo det høres faktisk sannsynlig ut, om prisene blir høye nok.

Men vi må legge skylden der den hører hjemme: politikerne. Det gjør også Geir Ugland Jacobsen:

«Norges beredskap og selvforsyning på mange felt er kritisk lav, etter mange års globalistisk vanstyre, der tanker om sikring av nasjonalstaten og eget folk har vært nærmest fraværende».

Så kommer Jacobsen med en liste med fakta som peker på at Norge er sårbart:

– Gjødselpriser for 2022 er doblet i forhold til 2021, med stor usikkerhet om videre prisutvikling. Dette bestemmes mye av energiprisene, som har eksplodert.
– Gartnerier og gårdsbruk i Norge, selv med strømpakke og kanskje gasspakke, vil ha en dobling av energiutgiftene i 2022 i forhold til 2021.
– Norge har under normale forhold en selvforsyningsgrad på mellom 40-70% på jordbruksvarer i en krisesituasjon.
– Norske grossister anslår at de har mat på lager som kan vare opptil en måned før de er tomme.
– Norge har ikke hatt et nasjonalt beredskapskornlager for korn siden 2003.

Selv om Norge er sårbart er det mange usikkerhetsmomenter i de dystre spådommene ifølge Jacobsen:

«Vi vet ikke hvordan dette slår ut i resten av verden. Men hvis mye landbruksproduksjon uteblir på grunn av krig og kunstig høye priser på bl.a gjødsel og drivstoff, kan det fort bli global mangel på mat. Blir det mangel, kan det fort bli slutt på importen for Norge, da mange produsentland vil trenge maten selv, eller eksportere det lille de kan avse til andre land enn Norge. Den umiddelbare utfordringen ligger i at prisøkning først oppstår når det allerede har oppstått mangel. Da ligger vi et halvt til ett år på etterskudd, før ny avling er klar. Når først mangel inntreffer, blir det hamstring, og lagrene vil tømmes fort».

Selv om usikkerhetsmomentene er mange på om vi vil oppleve en matkrise i Norge, er risikoen likevel tilstede ifølge Demokratene-lederen:

«I 2019 uttalte landbruksdepartementet at Norge fortsatt ikke trenger beredskapslager av korn. Samtidig jobbes det med å begrense både produksjon og konsum av kjøtt, i tråd med «grønn» politikk. Hva skal vi da kunne hente fra eget forråd i en krisesituasjon»?

Her har Jacobsen unektelig rett. Norge må være selvforsynt med mat, vi må også ha et lager av mat. Det har det historisk gjennom tidene alltid vært klokt å ha tilgang på mat og lager av mat, nettopp i tilfelle kriser.