Slik bør du investere, gitt at du tror på stigende oljepris

Fra Troll A. FOTO: Harald Pettersen, Statoil ASA

Selv om prisen på et fat nordsjøolje har steget med rundt 75 prosent siden bunnoteringen i januar, må prisen mer enn doble seg før den er tilbake til nivåene vi hadde fra starten av 2011 til høsten 2014. For dem som tror oljeprisen vil komme tilbake til gamle høyder, finnes det uendelig med investeringsmuligheter. Men hva bør du velge?

I dag er prisen for nordsjøolje rundt 48 dollar fatet, og prisrekorden på knappe 150 dollar fra juli 2008 virker uendelig fjern. Likevel er det mange som tror oljeprisen skal betydelig opp fra dagens nivå.

– Nå som oljeprisen har vært lav lenge er det kun tidsspørsmål før lavere investeringer og bortfall av høykostnads-produksjon vil bremse tilbudssiden. Det er i dag rundt 1,5 millioner fat olje for mye som produseres hver dag. Med lavere priser, stiger automatisk etterspørselen, sier investeringsøkonom i Nordnet, Tom Hauglund, til Pengenytt.

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet. FOTO: Nordnet

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet. FOTO: Nordnet

I 2015 var etterspørselen 1,5 millioner fat høyere per dag, sammenlignet med 2014. Det utgjør knappe to prosent vekst.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Markedet nærmer seg balanse

Han begrunner økningen i etterspørselen med at folk unner seg mer når prisene er lave, global befolkningsvekst og økningen i Kinas bilbestand.

– Jeg er trygg på at oljen skal opp, men man kan aldri vite når det inntreffer. Får verden en finanskrise nå, vil etterspørselen også falle. Da har vi et problem. Men så lenge etterspørselen et stigende og tilbudssiden justerer seg, vil markedet komme i balanse, sier investeringsøkonomen i Nordnet.

Privatøkonom Endre Jo Reite i SpareBank 1 SMN er noe mer nøktern:

– Oljepriser svinger kraftig, og er tett knyttet til utsiktene i verdensøkonomien. Lagring av olje er dyrt, og dersom store økonomier som Kina begynner å bruke mindre olje er det begrenset hvor mye man kan produsere til oljelagrene. Mange land som har store og lett tilgjengelige oljereserver syntes også å ha utfordringer om å enes om hvor produksjonen skal reduseres for å tilpasse seg reduksjoner i etterspørsel, sier Reite.

Les også: Globale aksjefond sliter med å levere god avkastning: Sjekk ut hvordan ditt fond har prestert

Artikkelen fortsetter under grafen.

Kilde: U.S. Energy Information Administration

Kilde: U.S. Energy Information Administration

Gjøre som proffene?

For noen uker siden sto oljesjef Erik Haugane frem i Dagens Næringsliv og fortalte at han privat hadde investert en million kroner i oljekjøpsopsjoner med forfall i 2018.

– Det kommer ikke ny olje i produksjon. Når traderne etter hvert oppdager at de ikke får nye laster levert, vil oljeprisen gå opp igjen, sa blant annet Haugane til DN.

Dersom oljeprisen står i 70 dollar fatet i slutten av 2018, vil Haugane få nær 100 prosent avkastning på sine 60 dollars kjøpsoppsjoner. Hvis oljeprisen står i 80 dollar, vil avkastningen være på nær 300 prosent.

Reite oppfordrer deg til å behandle råd fra eksperter med sunn skepsis, og til heller å legge en egen langsiktig plan som tar hensyn til din risikovilje og økonomisk tåleevne.

– Aktive investorer med mye penger og stor tro på egne spåmannsevner, vil både tjene og tape mer enn småsparerne. Tapene hører vi lite om hvis de ikke er spektakulære, men mange er flink til å snakke høyt om gevinstene, sier Reite.

Les også: Her får du 30,5 prosent risikofri avkastning

Tre måter å tjene penger på oljeprisoppgang

Både Hauglund og Reite nevner tre måter du kan investere i dersom du er positiv til fremtidig oljepris. Alle tre vil bli nærmere forklart og vurdert hver for seg.

  • Rene veddemål på oljeprisen via børsnoterte produkter
  • Investere direkte i selskaper innen olje og oljeservice
  • Kjøpe fond (både aktive og indeksbaserte fond)

Uavhengig av hva du velger å gå for, må du være klar over at flere av produktene omtalt kan påføre deg en valutarisiko på toppen av de andre risikomomentene.

– Om oljen går mye opp, som jeg tror på, er det naturlig at norske kronen styrker seg, eller lettere sagt USD vil svekke seg. Da bør man ha et bevisst forhold til om man er eksponert mot USD. Da kan gevinsten din bli avspist av valutaen, sier Hauglund.

Les også: Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?

Rene veddemål på oljeprisen

Mange tenker nok at det mest naturlige er å kjøpe seg direkte inn i oljeprisen hvis man tror den skal stige. Det kan i så fall gjøres via ulike børsnoterte produkter.

– Du kan investere direkte i utviklingen i oljeprisen om du ønsker det, uten at du får levert oljen på døra. Du kan da kjøpe børsinstrumenter som gjenspeiler oljeprisen, som for eksempel warranter, mini-futures eller sertifikater. Jeg anbefaler at man tenker på horisonten sin, og utfra det velger seg et instrument, sier Hauglund.

Han advarer samtidig om risikoen og kostnadene ved en slik investering.

– Nå kan man kjøpe girede produkter, i noen tilfeller helt opp til fem ganger investert kapital. Har du 100.000 kroner, får du eksponering på 500.000 kroner. Men disse produktene er litt skumle, da høye kostnader spiser mye av avkastningen over tid. Du må også passe på spreaden i aksjen, eller forskjellen mellom det kjøper og selger ønsker å handle for. Er den stor, er produktet dyrere for deg. Så når du leter etter slike produkter, så finn den som flest handler, sier investeringsøkonomen i Nordnet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank1 SMN. FOTO: Thor Nielsen

Privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank1 SMN. FOTO: Thor Nielsen

Han trekker frem Nordea Long Olje som et eksempel på et ubelånt produkt. Den har ingen giring, så den skal slavisk følge oljeprisen opp og ned i prosent. Stiger oljeprisen med 3 prosent, så skal investert beløp stige med 3 prosent.

Endre Jo Reite støtter Hauglund i at risikoen og kostnadene kan bli skyhøye for slike produkter. Han legger også til at tapene kan overstige innsatsen i lånefinansierte produkter.

– Vedder du som småsparer i lånefinansierte derivater på råvarepriser, kan du nok i mange tilfeller like gjerne logge deg inn på et nettcasino. Oddsene er dårlig, kostnadene er både skjulte og høye, sier Reite.

– Det er langt mellom de som klarer å komme ut av slike veddemål med egenkapitalen i behold, og enda færre som sitter igjen med gevinst. Vi mennesker har en motvilje mot tap som lett fører til at vi kaster gode penger etter dårlige når verdiene forsvinner, og vi ser at det er vanskelig å begrense tapene, legger han til.

Les også: Nordmenn har knapt vært større økonomi-pessimister, men nå kan det snu

Kjøpe aksjer i selskaper innen olje og oljeservice

Utover rene veddemål i oljeprisen, er det selskaper med høy gjeld og stor avhengighet av oljenæringen som vil få de største verdiutslagene ved en endring i oljeprisen.

– Når de første tegnene til utflating og svak økning i oljeprisene kom i januar begynte allerede kursen på oljeserviceselskaper og oljeselskaper å stige. Aksjekursene reflekterer tro på fremtidig inntjening, og selv små tegn til bedring kan gi store utslag i kursene. På samme måte vil dystre fremtidsprognoser raskt resultere i store fall, sier Reite.

Han råder derfor til å gjøre aksjeinvesteringer i det øyeblikket du ser lyspunkter. Venter du til de er tydelige og har vart en stund, så vil du erfare at kursen på aksjene alt har økt.

– Ser vi på oljeservice og oljeselskaper, så har aksjekursene der alt fått et oppsving. Retningen for oljeprisen og kursene er imidlertid forbundet med stor usikkerhet. Det er også en vanskelig jobb å velge selskaper. Det kan være en fare for at du velger selskaper som har utfordringer med å klare seg gjennom en periode med lave priser, om du velger på børsens taperliste, sier Reite.

Hauglund i Nordnet mener det er stor forskjell mellom oljeprodusenter og oljeserviceserviceselskaper.

– Statoil som er en oljeprodusent, får økning i oljeprisen rett på bunnlinjen. For oljeserviceselskaper tar det lenger tid før det havner på bunnlinjen. Oljeprodusentene har barbert budsjettet innen leting, seismikk og utbygging av felter. Det fører til at ordreinngangen til oljeserviceselskaper har stoppet helt opp. Dette gjenspeiles blant annet i kutt av ansatte. Vi trenger en stabil høyere oljepris før selskaper som Statoil, Shell og BP med flere øker budsjettene sine, og at felt som er i dag er ulønnsomme blir plukket opp av skuffen og vurdert på ny, sier Hauglund.

Han legger til at en annen forutsetning er at bankene og obligasjonsmarkedet må få tilbake tiltroen til at vi får en vedvarende høyere pris, før de er villige til å låne penger til nettopp utbygging.

– Mange av disse oljeserviceselskapene har altfor mye gjeld og må refinansiere seg for å overleve. Noen kommer ikke til å overleve. Jeg vil være forsiktig med å anbefale investorer å kjøpe oljeserviceaksjer, da sjansen for å tape penger er stor. Men oppsiden er også betydelig om man kjøper riktig selskap. Mange av disse selskapene har falt opptil 90 prosent, og det er klart det kan være fristende å kjøpe noen av de, sier Hauglund.

– På generelt grunnlag vil jeg si at disse selskapene bør i så fall utgjøre en mindre del av porteføljen din. Jeg er langt mer positiv til disse selskapene når refinansieringen er gjort, og man ser at selskapet har kontroll på gjelden.

Prisingen av selskapene synes Hauglund det er vanskelig å snakke om.

– Mange av selskapene ser vanvittig billig ut, fordi de har falt med 90 prosent og fortsatt lever på gamle ordrer. Problemet er at de ikke får nye kontrakter, og de er avhengige av høyere oljepris for å få fart på ordreinngangen. Andre selskaper som Statoil ser veldig dyr ut, men markedet forventer høyere oljepris, og selskapet tviholder på utbyttepolitikken sin. Statoil har de siste årene, før oljeprisen falt, blitt handlet til rundt 10-12 ganger inntjening. I dag handles den på rundt 40 ganger forventet inntjening. Markedet signaliserer med det at dagens inntjening skal høyere, og forteller deg indirekte at de tror at oljeprisen skal opp, sier Hauglund.

Les også: Derfor er nordmenn trofaste mot banken

Kjøpe fond

Dersom du vil ha et mer avslappet forhold til din oljeinvestering, så kan du velge et aktivt forvaltede oljefond.

– Eksempler på slike fond er Odin Energi, SEB Prime Oil & Energi. Det finnes også en rekke børsnoterte indeksfond der ute som også gir deg eksponering mot olje-  og energimarkedet. Du har for eksempel Market Vectors Oil Services ETF som inneholder alle de store oljeservice aksjene i USA, og OBOSX DNM som er et børsnoterte fond som handles på Oslo Børs utstedt av DNB, sier Hauglund.

Reite mener at aksjefond med aksjer i spesielle sektorer er den vanligste løsningen om man søker høyere risiko og har en personlig mening om hva som skal øke mest i kurs.

– Anbefalingen til en vanlig småsparer vil være brede aksjefond og kombinasjonsfond ut fra risikovilje. Spesielle sektorfond innenfor energi og oljeservice vil svinge mer, og egner seg derfor bare for de som selv ønsker å ta høyere risiko. Kursene her har også steget en del siden forrige oljebunn, sier privatøkonomen.

Han oppfordrer deg til slutt å holde på din spareplan, og unngå både panikksalg og oljerus. Hans klare anbefaling til de som ønsker å kopiere ekspertene i jakten på oljerikdom, er:

– Lag en langsiktig plan som tar hensyn til din risikovilje, økonomisk tåleevne. Hvis du ønsker å ta ekstra risiko, så vit hva du gjør og hvor mye du er villig til å satse. De største tapene har nok de som følger trenden og avisoppslagene, og som selger når det står krigstyper om oljeras i avisa, og deretter kaster seg inn igjen når kursene har steget noen titall prosent fra bunnen fordi andre eksperter sier løp og kjøp, avslutter Reite.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook