Enklere ladepriser hos Kople: Betal kun pr kWh!

kopleKople elbil lading. Foto: Kople.

Kundene har talt: Det er ren kWh pris som foretrekkes. Nå endrer Kople derfor ladeprisene til pris pr kWh!

Kople har en periode fjernet minuttpris mellom kl 22 og 08, for å forsøke å motivere til å lade når det er lite trafikk og når strømnettet er mindre belastet. Nå som Kople fjerner minuttprisen hele døgnet og kWh prisen fortsetter å være lik hele døgnet, blir det enklere for ladekunden å beregne prisen – hele døgnet.

De som bruker andre ladetjenester enn Koples egne kan møte andre priser

De som bruker andre ladetjenester for å lade hos Kople, kan møte andre priser enn de som benytter Koples app, ladebrikke eller drop-in betaling. Dette kommer av at ladeprisen bestemmes av ladetjenesteleverandøren og de avtalene som kundene eventuelt har med de.

F.eks dersom kunden benytter Fortum Charge&Drive, We Charge, Plugsurfing eller andre ladetjenester, vil de kunne få andre priser – avhengig av hvilken avtale de har. Ladeprisen finner kunden hos leverandøren, oftest i appen de benytter for å starte ladeøkten.

Det lønner seg å flytte bilen når den er ferdig ladet 

Minuttpris har vært en viktig komponent for å motivere til å flytte bilen når den er fulladet, og å stoppe en hurtigladeøkt på rundt 80% batterinivå. Koples mål har vært å bidra til mindre ladekø, og dermed bedre utnyttelse av de ladestedene som er mye besøkt.

Fortsatt er det en stor andel av ladeøktene på DC lading (hurtig- og lyn) hos oss som varer over 50 minutter, og normalladeøkter som varer over 8 timer. Vi opplever derfor at det fortsatt er behov for å ha en motivasjonsfaktor til å avslutte ladeøkten tidligere, og flytte bilen, slik at laderne tilgjengeliggjøres for andre som trenger å lade. Derfor vil en minuttpris starte på det tidspunktet som en normal ladeøkt vanligvis er utført:

  • Etter 8 timer på normallader
  • Etter 60 minutter på hurtiglader
  • Etter 45 minutter på lynlader

Denne minuttprisen er sammenlignbar med parkeringsavgift, hvor man betaler for tiden laderen er reservert. Målet med dette er rett og slett å fortsette å bidra til mindre ladekø og flere tilgjengelige ladere. De som lader smart vinner på dette.

discoverUrl targetUrl trackingUrl
discoverUrltargetUrltrackingUrl
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1682171%26%23038%3Bmedia_id%3D58186rel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1682171&media_id=58186rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=%23#
https://aslinkhub.com/?bid=2312553&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312553%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312554&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312554%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312548&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312548%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312551&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312551%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://aslinkhub.com/?bid=2312557&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312557%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fnestebank.no%2Flane%2Fhttps://nestebank.no/lane/
https://aslinkhub.com/?bid=2312556&media_id=97769https://api.heylink.com/tr/clicks/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Faslinkhub.com%2F%3Fbid%3D2312556%26%23038%3Bmedia_id%3D97769
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D41418%26%23038%3Bmedia_id%3D97785%26%23038%3Brel%3Dnofollowhttps://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=41418&media_id=97785&rel=nofollow
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fonline.adservicemedia.dk%2Fcgi-bin%2Fclick.pl%3Fbid%3D1336849%26%23038%3Bmedia_id%3D58186https://online.adservicemedia.dk/cgi-bin/click.pl?bid=1336849&media_id=58186
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=http%3A%2F%2Fpresse.no%2Fpfu%2Fetiske-regler%2Fvaer-varsom-plakaten%2Fhttp://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/
https://api.heylink.com/tr/discovers/v1/381db5f0-57fe-4122-9e7e-09cf676c57de?targetUrl=https%3A%2F%2Fwedigitize.dk%2Fhttps://wedigitize.dk/