Enklere ladepriser hos Kople: Betal kun pr kWh!

kople Kople elbil lading. Foto: Kople.

Kundene har talt: Det er ren kWh pris som foretrekkes. Nå endrer Kople derfor ladeprisene til pris pr kWh!

Kople har en periode fjernet minuttpris mellom kl 22 og 08, for å forsøke å motivere til å lade når det er lite trafikk og når strømnettet er mindre belastet. Nå som Kople fjerner minuttprisen hele døgnet og kWh prisen fortsetter å være lik hele døgnet, blir det enklere for ladekunden å beregne prisen – hele døgnet.

De som bruker andre ladetjenester enn Koples egne kan møte andre priser

De som bruker andre ladetjenester for å lade hos Kople, kan møte andre priser enn de som benytter Koples app, ladebrikke eller drop-in betaling. Dette kommer av at ladeprisen bestemmes av ladetjenesteleverandøren og de avtalene som kundene eventuelt har med de.

F.eks dersom kunden benytter Fortum Charge&Drive, We Charge, Plugsurfing eller andre ladetjenester, vil de kunne få andre priser – avhengig av hvilken avtale de har. Ladeprisen finner kunden hos leverandøren, oftest i appen de benytter for å starte ladeøkten.

Det lønner seg å flytte bilen når den er ferdig ladet 

Minuttpris har vært en viktig komponent for å motivere til å flytte bilen når den er fulladet, og å stoppe en hurtigladeøkt på rundt 80% batterinivå. Koples mål har vært å bidra til mindre ladekø, og dermed bedre utnyttelse av de ladestedene som er mye besøkt.

Fortsatt er det en stor andel av ladeøktene på DC lading (hurtig- og lyn) hos oss som varer over 50 minutter, og normalladeøkter som varer over 8 timer. Vi opplever derfor at det fortsatt er behov for å ha en motivasjonsfaktor til å avslutte ladeøkten tidligere, og flytte bilen, slik at laderne tilgjengeliggjøres for andre som trenger å lade. Derfor vil en minuttpris starte på det tidspunktet som en normal ladeøkt vanligvis er utført:

  • Etter 8 timer på normallader
  • Etter 60 minutter på hurtiglader
  • Etter 45 minutter på lynlader

Denne minuttprisen er sammenlignbar med parkeringsavgift, hvor man betaler for tiden laderen er reservert. Målet med dette er rett og slett å fortsette å bidra til mindre ladekø og flere tilgjengelige ladere. De som lader smart vinner på dette.