Brudd i forhandlingene om bussbransjen

Fellesforbundet Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet. Foto: Fellesforbundet.

Fellesforbundet har brutt forhandlingene med NHO Transport og Spekter og går til mekling på Bussbransjeavtalene.

Fellesforbundet gikk til forhandlingene om Bussbransjeavtalene med krav om hevet lønnsnivå, økt kjøpekraft, bedre tilleggsordninger, at det skal sikres en standard for bedre sikkerhetssjekk og bedre rutiner for tillitsvalgte som jobber med arbeidstidsbestemmelsene i bransjen.

Fredag måtte man konstatere at det ikke var mulig å komme videre i forhandlingene med NHO Transport og Spekter om Bussbransjeavtalene.

– Vi har kommet et stykke på vei i forhandlingene, men ser at vi har behov for bistand fra Riksmekleren for å komme videre i kompliserte spørsmål i enkelte av temaene som er fremsatt i kravdokumentene, sier forhandlingsleder og forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.

Fellesforbundet har dermed meldt brudd i forhandlingene, og årets tariffoppgjør på bussbransjen går til mekling hos Riksmekleren. Meklingsavslutningen er satt til fredag 6. mai kl. 24.

Bussbransjeavtalene er en overenskomst mellom Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter, og omfatter arbeidstakere som er ansatt som rutebussjåfører, ekspressbussjåfører, turbussjåfører, verkstedarbeidere og renholdere.

Om lag 4200 av Fellesforbundets medlemmer er omfattet av Bussbransjeavtalene.