Pilotleder: – Det er ikke vi som er problemet

parat Leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang. Foto: Ned Alley.

Jan Levi Skogvang, leder for SAS-pilotene i Parat, mener SAS skaper et bilde av at det er pilotene som er årsaken til de økonomiske problemene i selskapet. – Problemene ligger helt andre steder, sier han.

Pilotstreiken i SAS i Norge, Sverige og Danmark går inn i sitt niende døgn, og frontene har vært steile. Jan Levi Skogvang, leder i SAS Norge flygerforening i Parat, mener selskapet forsøker å legge skylden for de økonomiske problemene over på pilotene, noe han mener er et blindspor.

– SAS brukte ifølge egen børsmelding 75 øre (SEK) (eksklusiv flydrivstoff) for å produsere det vi kaller en setekilometer (kostnaden for å fly ett passasjersete én kilometer) i perioden februar-april. Inklusiv flydrivstoff er kostnaden mellom mellom 90 øre og en krone. Norwegian brukte ifølge egne beregninger i perioden januar-mars 55 øre (NOK) (eksklusiv flydrivstoff) og mener de senere i år skal komme ned mot 40 øre. Uansett om dette er to ulike flyselskap, med ulik forretningsstrategi er kostnadene til SAS høyere enn Norwegian og andre flyselskaper vi kan sammenligne oss med, sier Skogvang.

Han mener det må være interessant å se på hvor stor andel pilotkostnadene er av de 75 ørene SAS bruker pr. setekilometer.

– Ifølge SAS’ egne tall utgjør lønn til pilotene ca 3,6 prosent av driftskostnadene i andre kvartal. Med et slikt utgangspunkt tilsier det at av all pilotlønn utgjør omtrent 3 øre av kostnaden på 75 øre pr. setekilometer, sier Skogvang.

Han sier at dette synliggjør SAS-ledelsens problem og det absurde i streiken.

– Denne forhandlingen dreier seg om en innsparing, der SAS ønsker å spare 30 prosent av pilotkostnaden, noe som ut fra regnestykket over utgjør pluss/minus 1 øre i innsparinger, mens resten av konsernet står for alle øvrige kostnader. Det viser hvor meningsløs denne streiken er, sier Skogvang, som håper på en snarlig løsning.

SAS har store utfordringer når det gjelder kostnader, og spareprogrammet «SAS Forward» har vært et sentralt tema i ordskiftet de siste ukene. Skogvang påpeker igjen at det ikke er pilotene som er problemet for selskapet.

– Problemet er ineffektivitet andre steder i organisasjonen. Det er der kostnadene ligger. Det kan være leasingavtaler, det kan være billettsystemer, det er vanskelig å se hvor pengene blir av. Dette har vi påpekt overfor SAS, men de framstiller det som at det er pilotene som er problemet. Man kommer ikke bort fra det faktum at dette handler også om andre ting enn pilotkostnader. SAS har allerede gunstige pilotavtaler sammenlignet med resten av Europa, påpeker pilotlederen.