Uravstemning: Ja til lønnsoppgjøret i staten

ys Pål N. Arensen, leder YS Stat. Foto: YS.

Medlemmene i forbundene i hovedsammenslutningen YS Stat har sagt ja til resultatet i årets lønnsoppgjør.

Tirsdag 24. mai ble det enighet i meklingen mellom staten og YS Stat i årets lønnsoppgjør. Nå har oppgjøret vært på uravstemning, hvor 40 prosent av medlemmene deltok. 84 prosent stemte ja, 16 prosent nei.

Avstemningen er å regne for rådgivende, og styret i YS Stat fulgte opp med et enstemmig ja.

– YS Stat er fornøyd med et tydelig svar fra medlemmene på viktige endringer i tariffavtalen og det historiske faktum at vi forhandlet fram et bedre økonomisk resultat enn frontfaget, sier YS Stats leder, Pål N. Arnesen.

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Finansforbundet, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet og STAFO.