Lønnsoppgjør: Brudd i forhandlingene på brønnserviceavtalen

safeBrønnserviceavtalen.

Forhandlingene på brønnserviceavtalen endte i brudd etter to dager. Et enstemmig forhandlingsutvalg i SAFE valgte å bryte forhandlingene med Norsk olje og gass torsdag ettermiddag. Årets lønnsforhandlinger går nå til mekling.

– Tross godt forhandlingsmiljø, var det ikke mulig å komme til enighet om et resultat SAFE kunne godta. Partene var for langt fra hverandre, tilbudet fra Norsk olje og gass var umulig å akseptere, sier forhandlingsleder Hilde-Marit Rysst.

– Våre medlemmer hadde store forventninger til årets hovedoppgjør, sier Rysst.

SAFE mener årets forhandlinger bør gjenspeile fremtiden også for våre medlemmer når det gjelder økende kostnader i samfunnet og deres innsats gjennom de to forrige årene. Våre medlemmer har nå lagt bak seg to år hvor de har stått på og levert av sin fritid når det gjelder krevende karantenekrav, sosial begrensning og ekstraordinær arbeidsinnsats for bedriften, bransjen og samfunnet.

Årets forhandlinger går nå til mekling.