Sommerjobben: Dette har du krav på i lønn

møte avtale Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Mange unge skaffer seg sommerjobb i ferien. I denne oversikten fra YS kan du sjekke hva du har krav på i timelønn i de typiske sommerjobbene.

Det fins ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Derimot reguleres veldig mange arbeidsforhold av tariffavtaler og tariffavtalte timelønnssatser.

– Er du over 18 år bør du få en timelønn på minimum 141,84 kroner. Lønnsnivået varierer ut ifra alder og yrke. I noen bransjer er minimumslønnen langt høyere enn dette, opplyser Dag Bjørnar Jonsrud, forhandlingssjef i YS.

– Er du under 18 år vil tariffavtalt lønn i noen bransjer være 10 til 30 prosent lavere. I andre bransjer er den lik som for de som er over 18 år, forteller han.

Du kan kreve mer enn minstesatsen

Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i Norge for tiden. Mange arbeidsgivere sliter med å skaffe arbeidstakere. Det er viktig at også unge folk, som til vanlig er skoleelever eller studenter og som vil ha en sommerjobb, er klar over at de kan kreve høyere lønn enn de minstesatsene som er forhandlet frem i tariffavtalene i mange bransjer, poengterer forhandlingssjefen i YS.

Timelønnen for de under 18 år er lavest i aldersgruppen 16 til 17 år og for de som jobber som hotellresepsjonist, kelner eller på gatekjøkken. Der ligger snittet på 118,08 kroner i timen. Til sammenligning tjener grossistmedarbeidere på lager i samme aldersgruppe 172,35 kroner i timen.

– Det er flere grunner til at lønnsnivået varierer en del. Dette skyldes at vi har ulike bransjer, sektorer og jobber. Noen er typiske sesongjobber, som badeland og dyrepark, mens andre er helårsjobber, der man trenger folk for å få avviklet ferie for andre ansatte, sier Jonsrud.

Viktig med skriftlig avtale

– Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av hvor lenge jobben varer. Det er nedfelt i arbeidsmiljøloven, understreker Jonsrud.

– Noen arbeidsgivere tror de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller deltidsarbeid. Det er feil og strider mot norsk lov, påpeker han.

– For noen kan det kanskje virke fristende å arbeide svart. Du bør rett og slett unngå arbeidsgivere som foreslår dette. Det er ulovlig å jobbe svart. Og uten et formelt ansettelsesforhold stiller du svakt hvis lønna ikke blir utbetalt. Dessuten mister du rettigheter til sykepenger, ledighetstrygd, pensjon og alle andre offentlige ytelser, advarer han.

Sommerjobber styrker CV-en din

Med sommerjobb kan du også vise til erfaring fra forskjellige bransjer og jobber på CV-en din. Det oppfattes positivt at du har prøvd deg i yrkeslivet ved siden av å gå på skole eller studere.

– Sommerjobben er også en kjempefin måte å prøve ut forskjellige yrker på. Du får en fot innenfor arbeidslivet og lærer deg noen av de viktige spillereglene. Hva har du krav på, men også hvilke plikter du har som arbeidstaker, sier Jonsrud.