Lite boligbygging i mars

bygging bolig Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Igangsettingen av nye boliger i mars 2022 er 33 prosent under mars 2021. Igangsatte nye boliger første kvartal 2022 er 5 010 boenheter, det er 2 prosent over første kvartal 2021. Igangsettingen pr. boligtype i første kvartal viser at eneboliger er 16 prosent under (1 201 boenheter), småhus er 11 prosent under (1 081 boenheter) og leiligheter er 22 prosent over (2 728 boenheter) i første kvartal 2021.

– Igangsetting av nye boliger i mars måned er lav, og den faller med 33 prosent sammenlignet med fjoråret. Usikkerhet i entreprenørmarkedet på grunn av den svært sterke prisveksten på byggevarer, uforutsigbarhet på levering av byggevarer og konsekvenser av krigen Ukraina, fører til utsettelser og kansellering av prosjekter. Vi har mottatt signaler på at dette iallfall vil vare i seks måneder fremover, sier sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Solgte boliger i mars måned har en oppgang på 6 prosent sammenlignet med fjoråret. Hoveddelen av salget skjer på allerede igangsatte prosjekter. I tillegg var påsken 2021 i slutten av mars, slik at i år fikk man en uke lengre salgstid.

Salget og igangsettingen i Oslo faller sterkt. I tillegg til Akershus, så er det nå høyere aktivitet i både Trøndelag og Rogaland.

– Ønsker politikerne i Oslo boligbygging, spør Jæger?

Salget av nye boliger i mars 2022 er 6 prosent over mars 2021. Solgte nye boliger første kvartal 2022 er 6 329 boenheter, det er 8 % under første kvartal 2021. Salget pr. boligtyper i første kvartal 2022 viser at eneboliger er 18 prosent under (1 514 boenheter), småhus er 32 prosent under (964 boenheter) og leiligheter er 7 prosent over (3 851 enheter) første kvartal 2021.

Salget av nye fritidsboliger første kvartal 2022 er 50 prosent under første kvartal 2022. Igangsettingen av nye fritidsboliger første kvartal 2022 er 10 prosent over første kvartal 2021.