Slik sparer vi i krisetider – Oslofolk lytter mest til ekspertene

data kredittkort Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Eiendom regnes fortsatt som den tryggeste investeringen blant nordmenn. I tillegg foretrekker forbrukerne norske aksjer og fond akkurat nå, mens utenlandske investeringer og kryptovaluta er langt mindre ettertraktet.

Det viser en ny måling som YouGov har gjort på vegne av Freedom Finance Europe.

I undersøkelsen kommer det frem at nordmenn opplever norske aksjer og fond som trygge investeringer, selv under krisetider. Bare 16 prosent av respondentene anser risikoen som høy eller svært høy ved kjøp av norske aksjer i dag, mens kun én av ti tenker det samme om norske fond.

Utenlandske verdipapirer møter derimot langt større skepsis i befolkningen. Hver tredje nordmann tenker det er risikabelt å investere i utenlandske aksjer i dagens marked, og 27 prosent unngår helst å sette pengene sine i et utenlandsk fond.

– Dette viser at norske småinvestorer søker seg til trygge rammer i urolige tider. Samtidig er det ikke uvanlig at småsparere foretrekker å investere lokalt, men i dagens marked er dette veldig tydelig, sier Maxim Manturov, sjefanalytiker i Freedom Finance Europe.

Ifølge undersøkelsen regnes eiendom fortsatt som det desidert tryggeste investeringsobjektet blant nordmenn. Hele 70 prosent av befolkningen mener at kjøp av bolig eller eiendom fremstår som en trygg og sikker investering. Imidlertid synes snaue 8 prosent at boligmarkedet er risikabelt nå.

Gründere på topp

Om vi ser på de ulike yrkesgruppene, viser undersøkelsen at selvstendig næringsdrivende har spesielt høy tillit til ferdighetene sine. Over halvparten av gründerne i undersøkelsen svarer nemlig at de har solide investeringskunnskaper. Det står i kontrast til vanlige kontoransatte og til fagarbeidere, der svaret er henholdsvis 39 og 21 prosent.

Ikke overraskende, er det unge mellom 18 og 29 år som stoler mest på investeringstips fra internett. I aldersgruppen forteller to av ti at de lytter til investeringsråd fra nettforum. Til sammenligning er dette tallet 3 prosent i aldersgruppen 50 til 59 år.

– Det er ikke nødvendigvis et onde at dagens ungdom bruker internett som inspirasjonskilde for å investere. Men i likhet med alltid, er det viktig å gjøre selvstendige, veloverveide vurderinger før man kjøper et verdipapir, sier Manturov.

Tviler på krypto

Nordmenns tiltro til kryptovaluta er ifølge undersøkelsen lav. Hele 40 prosent av befolkningen mener det er svært høy risiko forbundet med kjøp av kryptovaluta i dag, i tillegg til at 14 prosent anser risikoen som høy.

– At mer enn halvparten av befolkningen skyr krypto er litt overraskende. Det kan virke som om kryptovaluta ikke har fått skikkelig fotfeste ennå, verken i Norge eller internasjonalt. Kraftige kursfall de siste månedene tyder på det, sier Manturov.

Oslo skiller seg fra resten av landet

Hovedstaden skiller seg klart ut fra resten av landet når det kommer til sparing- og investeringsvaner. I Oslo oppgir over en fjerdedel at de følger investeringstips fra medier og eksperter. Til sammenligning svarer kun 15 prosent fra Nord-Norge og Trøndelag dette, mens 14 prosent fra Agder og Sør-Østlandet lytter til medienes investeringstips.

I Oslo påstår også klart flest på landsbasis – en tredjedel av innbyggerne – at de har god kunnskap om sine egne investeringer. Hovedstaden blir allikevel tett etterfulgt av innbyggere fra Viken og Innlandet der 28 prosent hevder det samme.

På motsatt ende av skalaen derimot er Trøndelag og Nord-Norge – der kun to av ti påstår å ha gode investeringskunnskaper. Innbyggere fra disse regionene er også mer kritiske til investering generelt – hvor tre av ti i begge landsdeler forteller at de ikke har noen investeringer i dag, og heller ikke ønsker det i fremtiden.