Her er 22 favorittaksjer til én av Norges beste forvaltere

Sjefen i Folketrygdfondet, Olaug Svarva, kan vise til svært gode resultater når det gjelder aksjeforvaltning. Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven

Det er ikke mange, om noen, som kan vise til like bra historisk avkastning på Oslo Børs som dens største investor.

Mange kjenner til Statens Pensjonsfond utland (SPU), også omtalt som Oljefondet. Ikke like mange kjenner til søsterfondet hjemme i Norge, nemlig Statens pensjonsfond Norge (SPN).

Sammen utgjør de Statens Pensjonsfond.

Det er Folketrygdfondet som forvalter de 220 milliarder kronene i SPN, hvorav halvparten er plassert i aksjer på Oslo Børs.

Med det eier fondet rundt fem prosent av det norske aksjemarkedet.

Det betyr imidlertid ikke at SPN har en eierandel på fem prosent i hvert enkelt selskap. I enkelte selskaper er eierandelen på opp mot 14 prosent, mens den i andre er null.

Dette kalles aktiv forvaltning, og betyr at forvalterne av fondet har mer tro på enkelte selskap enn andre. De satser derfor relativt sett mer penger på utvalgte selskap enn det en indeksforvalter ville gjort.

Les også: Aksjefondsforvalter: – Aktiv forvaltning er i gjennomsnitt et tapsprosjekt

Annonse:


Norges beste på aktiv forvaltning?

Folketrygdfondet har lyktes svært godt med sin aktive forvaltningsstrategi på aksjer, og det har det gjort over lang tid.

Aksjeporteføljen til fondet har slått referanseindeksen de siste tre, fem og ti år, med god margin.

I grafen under vises utviklingen de siste ti år for både aksjeporteføljen til SPN (oransje) og referanseindeksen (blå).

Avkastningshistorikken siste ti år for Folketrygdfondets aksjer (oransje strek) og referanseindeksen (blå strek). Bilde: Skjermdump fra Folketrygdfondet.no

Dersom du investerer i enkeltaksjer, eller kan tenke deg å gjøre det, bør du derfor få med deg hva som er deres favorittaksjer akkurat nå.

Les også: Velg riktig indeksfond: Store prisforskjeller

Disse aksjene har Folketrygdfondet mest tro på

Folketrygdfondet kan ikke oppgi sine nåværende posisjoner, da dette kan være misbruk av markedsmakt. På grunn av langsiktigheten og størrelsen på fondet gjøres det imidlertid ingen store endringer fra måned til måned. 

Per 30. juni var fondets største investeringer i enkeltaksjer, målt i kroner, Statoil (16,3 mrd.), DNB (14.9) og Telenor (10,8 mrd.).

Disse selskapene er også de desidert største selskapene på Oslo Børs, målt i markedsverdi.

Det som er mer interessant å vite, er hvilke selskaper SPN eier mer av enn et indeksfond. Pengenytt har derfor rangert de 22 selskapene fondet har størst eierandel i, målt i prosent av selskapenes markedsverdi.

Diagrammet viser hvor stor eierandel SPN hadde i utvalgte selskaper per 30.06.2017. Kilde: Folketrygdfondet

Selv om investeringen i Nordic Semiconductor kun utgjør 747 millioner kroner, har fondet en eierandel på hele 13,8 prosent i selskapet.

Eierandelen forteller mye om hvor stor tro Folketrygdfondet har på hvert enkelt selskap, og nesten 14 prosent betyr veldig stor tro.

Med den forvaltningskapitalen som ligger i SPV, nevnt innledningsvis, tilsvarer en eierandel på fem prosent i et selskap nøytralvekting.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Tidligere stjerne-forvalter i Skagen mener relativ avkastning er uviktig

Finans Norge tar grep etter avsløring om villedende markedsføring av IPS

Så mange har opprettet aksjesparekonto siden 1. september

Fire eksperter: Dette er ulempene med indeksfond

Dette betalingsmiddelet kan ta over når kontantene forsvinner