Norske investorer kjøper færre norske aksjer

nasdaq Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Det siste året har private investorer sine porteføljer blitt mindre farget av innenlandsaksjer enn tidligere. Globalt er nedgangen på 12% – fra Q1 i 2022 til Q1 i 2023. Trenden er spesielt tydelig i USA. Når Norges investorer i snitt har 41% aksjer i hjemmemarkedet, plasserer Norge seg rett under gjennomsnittet globalt.

Hvert kvartal blir 10 000 private investorer i 13 forskjellige land spurt ulike spørsmål om deres porteføljer og investeringer. Funnene fra den seneste rapporten indikerer at investorene nå ser muligheter i flere forskjellige markeder, selv etter et svært ustabilt år.

Norske investorers bekymringer for det fremtidige markedet fordeler seg jevnt utover følgende faktorer: tilstanden i global økonomi (18%), økende inflasjon (18%), økte rentesatser (17%) og internasjonal konflikt (18%). Med såpass mange usikkerhetsfaktorer er det ikke rart at nesten halvparten (45%) oppgir at de ikke har økt porteføljeverdien de siste tre månedene. Når vi nå står midt i en global energikrise, er det heller ikke rart at hele 41% av norske investorer vurderer å investere mer i grønn teknologi. Ønsket om ytterligere satsing på ren teknologi kommer på toppen av at de spurte investorene allerede har aksjer innen energi (40%), teknologi (53%) og industri (40%).

Dette er likevel til forskjell fra de globale tallene, som viser at mer enn to av fem (44%) har økt sine investeringsbidrag i 2023. Undersøkelsen avdekker nemlig også funn hva gjelder småsparernes selvtillit – som nå er på sitt høyeste siden bear market i 2021.

Ben Laidler, global markedsanalytiker i eToro, mener det aldri før har vært enklere for investorene å dra nytte av forskjellene i markedet.

– Flere EFT-er og kommisjonsfri handel er noen av årsakene. Så ser det ut til at markedsvolaliteten det siste året har vært drivkraften til den endringen vi ser i norske aksjer, sier Laidler.

Parallelt med at andelen innenlandsaksjer minker, har andelen investorer som holder aksjer i utenlandsnoterte selskaper steget beskjedent. Den globale økningen er på opp mot 4% siden i fjor. Stigningene er mer omfattende i USA (25%) og i Storbritannia (12%). Likevel er det tydelig at ustabile markeder de siste 15 månedene gjør at småsparerne helgarderer seg. Porteføljene er i økende grad bestående av flere ulike eiendelsklasser.

– Om årsaken til endringene rapporten avdekker er USA sine teknologigiganter, europeisk luksus eller at økonomien i Asia vokser i rekordfart, ikke lett å si. Det som imidlertid er tydelig, er at private investorer tenker bredt og nytt. Samtidig er det viktig å ta i betraktning at selv store aksjemarkeder som Storbritannia og Frankrike kun utgjør 3-4% av det globale finansmarkedet. Vi opererer ikke innenfor ett marked, men innenfor 45 voksende markeder, sier Laidler.