Så mange har opprettet aksjesparekonto siden 1. september

Aksjesparekonto har på kort tid blitt veldig populær. Bildet viser børsbygningen i Oslo. Foto: Oslo Børs/ Stein Henningsen.

Nærmere 60 banker og verdipapirforetak tilbyr nå aksjesparekonto, og spareløsningen har blitt tatt godt i mot av kundene. 

Den 1. september i år ble aksjesparekonto (ASK) gjort tilgjengelig for privatpersoner som sparer i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond.

Fordelen med denne spareløsningen er at gevinster ved salg av verdipapirer først skattlegges når midlene tas ut av kontoen, og ikke i forbindelse med selve salget, som det er uten en slik konto.

Skatten utsettes med andre ord helt til mer penger tas ut av kontoen enn det som har blitt skutt inn.

Du får da en skattekreditt, eller utsettelse av skatt, som blir mer lønnsom jo lengre tid du er investert.

Før statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem i forrige uke var det snakk om at du kunne flytte aksjer og fond du allerede eier inn på kontoen i en overgangsperiode frem til nyttår, uten at det ville utløse skatt.

I budsjettet har imidlertid regjeringen foreslått at denne overgangsregelen også skal gjelde for 2018.

De kommende ukene vil gi deg svar på om du bør skynde deg å opprette en ASK, eller om du også kan gjøre det til neste år.

Les også: Langer ut mot konkurrentens markedsføring av ny IPS

Stor pågang de første ukene

Tall fra Verdipapirsentralen (VPS) viser at det ble opprettet 45.000 aksjesparekonti hos dem den første uken etter at startskuddet gikk 1. september.

På fredag, seks uker etter lanseringen, meldte selskapet at antallet hadde økt til 100.000. 

I tillegg anslår VPS at det er etablert ytterligere 30.000 – 40.000 konti som ikke er registrert i VPS, og at det totale antall per nå ligger på rundt 130.000 – 140.000.

Annonse:


Selv om mange har opprettet ASK, kan det imidlertid se ut som at ikke alle har tatt den i bruk ennå. 

Til nå er det nemlig gjennomført cirka 90.000 overførsler fra ordinær VPS-konto til ASK-konto, ifølge Sveinung Dyrdal, direktør for marked, forretningsutvikling og produksjon i VPS.

Les også: Historisk svak krone: Har ditt aksjefond valutasikring?

Avventer flyttemarkedet

Dyrdal nevner flere mulige årsaker til dette på VPS’ nettsider.

For det første hevder han at produktet fortsatt er litt nytt, og at det dessuten har vært et åpent spørsmål rundt når overgangsordningen skal lukkes.

Når det gjelder lukkingen mener Dyrdal det blir viktig å få avklart forslaget til forlengelse av overgangsordningen til ut 2018 i god tid før årsskiftet 2017/2018.

Dette for å unngå kaos i markedet dersom det skulle vise seg at regjeringens forslag til forlengelse ikke skulle bli vedtatt.

For det andre ble aksjesparekonto besluttet ganske raskt på forsommeren og med en lansering allerede 1. september i år.

Dette har ifølge Dyrdal blant annet medført at det fortsatt er uavklarte spørsmål rundt ordningen.

– Vi observerer at det såkalte flyttemarkedet mellom tilbydere fortsatt ikke fungerer tilfredsstillende. Denne situasjonen har medført at ikke alle tilbyderne er helt i mål med sine løsninger, sier han.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er alt du må vite om den nye IPS-ordningen

Velg riktig indeksfond: Store prisforskjeller

Aksjefondsforvalter: – Aktiv forvaltning er i gjennomsnitt et tapsprosjekt

Tidligere stjerne-forvalter i Skagen mener relativ avkastning er uviktig

Slik har det gått med ekspertenes aksjeanbefalinger for 2017