FO ber LO-kongressen gjenreise sosialpolitikken

fo FO-leder Mimmi Kvisvik. Foto: Odd Mehus / FO.

– LO må igjen bli den tydeligste motmakten mot ulikhet, da må vi være en sosialpolitisk drivkraft, sa FO-lederen til kongressen.

– Større. Sterkere. Sammen. Slagordet for kongressen kunne likeså greit vært historien om hvordan vi bygget det norske samfunnet, sa FO-leder Mimmi Kvisvik da hun talte til forsamlingen på LO-kongressen.

Kvisvik mener at utviklingen de siste årene har gått feil vei.

– Økende ulikhet er den største trusselen mot likeverdsamfunnet. Det dytter mennesker fra hverandre, utfordrer solidariteten vår og fører oss i retning av et kaldere samfunn, sier hun.

Hun mener at LO må ta et tydeligere sosialpolitisk standpunkt.

– Tariffpolitikken vår er krystallklar på ulikhet, det er den økonomiske politikken og boligpolitikken også. Men jeg savner den sosialpolitiske klarheten.

– Vi stiller opp for de som tjener for lite, men hva med dem som ikke tjener noe? Vi vil få flere ut i arbeid, men hva med dem som aldri vil få en vanlig jobb? Vi sikrer gode forsikringer og billige lån, men hva med dem bor på gaten og aldri får innvilget det lånet, spør FO-lederen.

Mandag ba Oslo-ordfører Raymond Johansen kongressen om hjelp fordi velferdspolitikken var blitt apolitisert. Det vil Kvisvik gjøre noe med.

– Klart vi skal hjelpe Raymond. Er det ikke nettopp vår historie, å bringe folk ut av fattigdom? Hvem skal stå opp for trygghet, om ikke oss? Vi må igjen blir den tydeligste motmakten mot utenforskap i det norske samfunnet, sier hun.