Brudd i forhandlingene i kommunesektoren – fare for streik

lo Brudd i forhandlingene i kommunesektoren. Foto LO.

Forhandlingene i lønnsoppgjøret mellom KS og LO Kommune endte med brudd. Kommuneoppgjøret går nå til mekling.

Bruddet ble klart fredag ettermiddag, 29. april.

– Vi er skuffet over at vi ikke greide å nå fram til enighet. Vårt krav er et lønnsløft for alle og det var det ikke mulig å få til. For oss er det viktig å løfte hele laget og sette de lavest lønte først. Det får vi til med like kronetillegg og et solidarisk og rettferdig oppgjør. Vi har sagt at vi vil øke medlemmenes kjøpekraft, og det kravet holder vi fast ved, sier LO-kommunes leder Mette Nord.

Oppgjøret går nå til mekling hos riksmekleren. Meklingen har frist midnatt natt til 24. mai. Lykkes man ikke å nå fram til enighet der, vil det være streik for LO-kommunes 190 000 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse den 24. mai.

Håper på løsning

– Ingen ønsker streik, derfor håper vi at vi greier å komme fram til et resultat under meklingen. Likevel er det slik at streik er det kraftigste virkemiddelet vi har. Det vil vi bruke dersom det er nødvendig for å fremme medlemmenes rettferdige og riktige krav, sier Nord.

LO Kommune krevde i forhandlingene økt kjøpekraft for alle gjennom sentrale tillegg og ville også sikre at mindrelønnsutvikling ble kompensert. Årslønnsveksten i KS-området i 2021 var den laveste blant de store tariffområdene. LO Kommune krever at etterslepet i 2021 kompenseres i årets oppgjør.

Vil løfte hele laget

– Vi er avhengige av hele laget. Det gjelder helsearbeidere, renholdere, ansatte i kollektivtrafikken, barnehageansatte, de som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap og en rekke andre grupper. Høye strømpriser og den voldsomme prisveksten etter krigen i Ukraina danner det økonomiske bakteppet for lønnsoppgjøret, også i offentlig sektor, sier hun.

– Alle merker nå økte priser på strøm, drivstoff og matvarer, men det er de med lavest inntekt som blir hardest rammet. Derfor må hele laget få et godt lønnsoppgjør, og lønna må løftes fra bunnen. Vi fikk ikke gjennomslag i forhandlingene og derfor går oppgjøret til mekling, sier LO Kommunes leder Mette Nord.