– Desperat bompengeøkning i Oslo

naf Bompenger, illustrasjonsbilde. Foto: NAF.

Bompengene i Oslo vil øke med i snitt 40 prosent, om den nye Oslopakke-avtalen blir godkjent. – Dette fremstår som en desperat handling fra politikere uten kontroll på kostnadene i prosjektene, sier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

NAF er sterkt kritisk til de varslede bompengeøkningene, og mener staten bør ta mer av regningen i store utbygginger i byene. Fornebubanen skal finansieres, men prosjektet har blitt svært dyrt. Utbyggingen ble lovet tilbake i 2013.

Bilistene må ta regningen

– Fornebubanen er et grelt eksempel på problemet med norsk samferdselsbygging. Det tar for lang tid, planlegges for dårlig og bilistene må ta regningen, sier Handagard.

NAF mener staten burde ta et mye større ansvar, og oppfordrer regjeringen til å oppfylle løftet fra Hurdalsplattformen om statlig dekning av 70 prosent av kostnadene til store utbygginger i byer. Økt statlig bidrag inn i bypakkene er nødvending også fordi regjeringen har lovet å kutte avgifter som rammer vanlige folk.

– I Oslo sier allerede én av tre at bompengekostnadene er for høye for sin økonomi. Med disse økningene sender politikerne en saftig ekstraregning til de som bruker bil, og det kommer på toppen av en utvikling hvor mange kjenner på press i privatøkonomien, sier Handagard.

Tre ganger dyrere for elbilister

Med avtalen vil det enkelte passeringer i bomringen bli tre ganger dyrere for elbilistene. NAF er kritisk til at bompengene øker også for elbiler.

– Når politikerne skrur til på bompenger, uten at folk opplever bedre kollektivtilbud samtidig, er det i praksis å legge en ekstra kostnad på folk som ikke har andre alternativer, sier Handagard.

I 2020 pekte ekspertutvalget bak bompengerapporten på at bypakkene trenger stabil finansiering over tid. Med disse økningene gjør politikerne samme feil om igjen, mener NAF. Bompengene er satt så høyt både for å holde trafikken nede samtidig som de skal finansiere utbygginger og kollektivtrafikk.

– Stadig færre bilister kan ikke stå for stadig mer av regningen. Vi etterlyser en debatt om hvordan samferdselsutbygginger skal finansieres fremover. Økte bompenger blir nå svaret på alt. Både svaret på hvordan politikerne skal dekke inn økte kostnader i prosjektene, og svaret på hvordan få folk over på kollektivtransport, avslutter Ingunn Handagard.