Norwegian og kabinforeningen enige om ny tariffavtale

norwegian Norwegian fly. Foto: Norwegian.

Norwegian og den norske kabinforeningen har signert en ny toårig tariffavtale for de ansatte i Norge.

– Avtalen bidrar til å sikre Norwegian konkurransedyktighet blant annet gjennom sesongsvingninger. Samtidig gir den våre ansatte økt fleksibilitet og større forutsigbarhet i hverdagen. Våre kabinansatte har gjort en beundringsverdig innsats gjennom pandemien og til tider under svært krevende forhold. Nå skal vi se fremover og gjøre det enda mer attraktivt å jobbe i Norwegian, sier Guro Poulsen, konserndirektør People i Norwegian.

Grunnet pandemien er det nær fem år siden partene sist gjennomførte forhandlinger. Begge parter ønsker i fortsettelsen å samarbeide enda tettere for å sikre at Norwegian er et godt sted å jobbe og for selskapets beste. Det er til sammen i overkant av 1000 kabinansatte ved Norwegians fire baser i Norge, og de utgjør den største yrkesgruppen av ansatte i selskapet. Norwegian har baser i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo-Gardermoen.

– Gjennom tøffe, men konstruktive forhandlinger har vi med denne avtalen fått en harmonisering med andre yrkesgrupper i selskapet. I praksis betyr dette lønnsjustering, økt fleksibilitet, og i fortsettelsen et sterkt fokus på arbeidsmiljøet. Vi er av den oppfatning at det nå blir enda mer attraktivt å være ansatt i Norwegian, sier Rene-Charles Gustavsen, leder av de kabinansatte i Norwegian og Compliance Performance Supervisor i Norwegian.