Hovedoppgjøret 2022: Enighet i forhandlingene for fiskemel- og fiskefôr

Industri Energi Forhandlingsutvalget. Foto: Egil Brandsøy.

Industri Energi og Sjømat Norge er enige i de sentrale lønnsforhandlingene om et generelt tillegg på 4 kroner i timen til alle, samt å heve minstelønnssatsene med 8 kroner i timen. Industri Energi har også fått tilført en ensidig protokolltilførsel om beredskapsvakt.

Onsdag ettermiddag kom partene til enighet etter to dager med forhandlinger.

– Denne overenskomsten har mye skiftgang. Derfor ønsket vi å øke satsene for skiftgang i år, og det fikk vi gjennomslag for. Satsene for skift ble økt i størrelsesorden 4,96% til 8,35% prosent. Vi fikk også en økning på 8 kroner i minstelønn, sier forhandlingsleder Ommund Stokka.

Protokolltilførsel om beredskapsvakt

Det er vanlig med beredskapsvaktsordninger på de arbeidsstedene med kontinuerlig produksjon. I flere andre overenskomster for industri er det tariffregulert at 1/5 av vakten regnes som arbeidstid.

Slik er det ikke for fiskemel- og fiskefor. Selv etter mange runder ønsket ikke Sjømat Norge å ta dette med i overenskomsten.

– Vi gir oss ikke på dette spørsmålet, og Industri Energi vil bistå lokale tillitsvalgte i utarbeidelse av vaktavtaler, sier han og legger til:

– Det er også på det rene at arbeidstilsynet har kompetanse til å fastsette omregningsbrøker for vaktavtaler.

Nye skiftsatser:

Ettermiddag: 27 kroner.
Natt: 40 kroner.
Søndag/helligdag: 104 kroner.
Store høytidsdager: 187 kroner.

Fagbrevtillegg kommer på 12,50 kroner.

Engangskompensasjon ved skiftovergang økes til henholdsvis 800 og 400 kroner.

– Forhandlingsutvalget har jobbet godt sammen i årets tariffoppgjør, og nå skal våre dyktige tillitsvalgte hjem og forhandle lokalt i den enkelte bedrift, sier Ommund Stokka.

Forhandlingene på fiskemel- og fiskefôravtalen omfatter i overkant av 600 Industri Energi-medlemmer i bedrifter som Biomar, Pelagia, Skretting og Ewos.