Brudd i forhandlingene med Norges Rederiforbund

safe SAFE I forhandlinger med Norges Rederiforbund. Foto: SAFE.

Etter to lange dager i Oslo hos Norges Rederiforbund ble det brudd i årets lønnsforhandlinger på NR-avtalen. Partene stod for langt fra hverandre til å kunne signere en enighet.

Det har vært et godt samarbeidsklima i forhandlingsutvalget, og engere-utvalg har jobbet godt med å forklare motparten SAFE sine krav. Tiden i forhandlingene har blitt brukt godt og det var et ønske om å komme til enighet fra begge parter.

– Vi hadde realistiske og godt gjennomarbeidede krav. Men fra motparten sin side var ikke tilbudet godt nok til å kunne signeres, sier NR-områdeleder i SAFE , Bjarte Lygre.

– Forventningene fra medlemmene om å få opprett holde kjøpekraften med dagens stigninger innen strøm, bensin, renteøkninger osv er stor. Tilbudet fra NR ville betyd en reallønnsnedgang, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Årets forhandlinger går nå videre til mekling. Her blir riksmeklerens oppgave å hjelpe til med å finne en løsning for å unngå at det blir konflikt, sier Rysst.