– Nei, du kan ikke kreve å ha hjemmekontor

nito NITO-advokat Tone Bjellaanes. Foto: NITO.

Men arbeidsgiver bør strekke seg for å tiltrekke seg og beholde nødvendig kompetanse.

Kan jeg kreve hjemmekontor? Kan arbeidsgiver pålegge hjemmekontor? Hvilke regler gjelder for hjemmekontor. Dette er spørsmål mange nå stiller seg etter å ha jobbet hjemmefra i godt over to år.

NITO-advokat Tone Bjellaanes, med spesialkompetanse innen arbeidsrett, mener at hjemmekontor er kommet for å bli, noe både NITOs, og andres, undersøkelser viser.

– Arbeidsgivere må nok belage seg på å tilby sine arbeidstakere fleksibilitet i framtida selv om de kanskje helst vil ha alle tilbake til kontorene som før pandemien. Det nye, hybride arbeidslivet vil nok kreve mer av lederne, som må tenke litt nytt rundet ledelse, sier Bjellaanes.

NITO har likevel tillitt til at arbeidstakerne ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø også.

– Min oppfatning er at våre medlemmer bryr seg om sine kolleger og at de ønsker å ivareta dette aspektet selv om de tilbys fleksibilitet. Kanskje vil man gjøre en bedre innsats, dersom man får tilliten av å jobbe hjemmefra.

– NITOs egne undersøkelser viser ellers at de aller fleste ønsker en blanding mellom hjemmekontor og arbeid fra arbeidsplassen, nettopp for å kunne opprettholde kontakt med både leder og kolleger, sier hun.

Bjellaanes mener det er svært viktig at den fleksibiliteten arbeidsgiverne tilbyr faktisk blir fleksibel, og at det unngås ordninger som tvinger arbeidstaker inn i rigide hjemmekontorordninger med faste dager på hjemmekontor som de for eksempel ikke kan endre på selv.

Unngå fallgruvene

Advokat-kollega Marianne Kjellsen legger til at selv om hjemmekontor kan være et gode for mange, anbefaler hun at du tenker nøye gjennom hva du blir enig med arbeidsgiver om, slik at du ikke mister retten til en kontorplass.

Kjellsen mener det også kan være lurt å vurdere om det kan være negative sider ved bruk av hjemmekontor.

– Ved mye bruk av hjemmekontor blir du mindre synlig og kan tape lønns- og karrieremessig. Det kan være arbeidsmiljømessige utfordringer ved å sitte for mye hjemme, din hjemmesituasjon kan endre seg slik at det blir umulig å sitte hjemme og ulykker på hjemmekontor kan være vanskelig å få dekket av forsikringsselskaper.

– Det er stor forskjell på ordninger hvor arbeidsgiver og arbeidstaker har full fleksibilitet, til ordninger hvor man i verste fall kun kan møte på jobben på avtalte dager, fordi arbeidsgiver har kuttet ned på kontorlokalene sier hun.

Hjemmekontor – hvilke regler gjelder?

• Arbeidsgiver kan pålegge hjemmekontor hvis myndighetene anbefaler eller pålegger bruk av hjemmekontor for å verne om samfunnets interesser. Et eksempel på dette er bruk av hjemmekontor som smitteverntiltak under koronapandemien.

• Dersom din hjemmesituasjon eller andre forhold gjør det vanskelig å opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontor, mener NITO at arbeidsgiver må legge til rette for at du likevel kan møte på kontoret eller annet egnet sted.

• Det må være eksplisitt avtalt i kontrakten dersom arbeidsgiver skal kunne pålegge hjemmekontor med henvisning til arbeidsavtalen.

• De fleste vil ha en arbeidsavtale med et fast arbeidssted eller hovedarbeidssted, men ofte slik at arbeidsgiver kan pålegge dem å arbeide fra andre steder ved behov. Dette gir ikke i seg selv arbeidsgiver noen rett til å pålegge hjemmekontor.

• Har du hjemmekontor som en fast ordning, er arbeidsgivers ansvar noe mer begrenset. Arbeidsgiver skal likevel forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og at innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger. Fra 1. juli 2022 vil forskriften presisere at arbeidsgiver også ha plikt til å påse at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.