Enighet i lønnsoppgjøret for private anlegg

Norsk Arbeidsmandsforbun Norsk Arbeidsmandsforbunds forhandlingsutvalg. Foto: Norsk Arbeidsmandsforbun.

Det ble sent onsdag kveld enighet mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening om forslag til revidert overenskomst for private anlegg 2022-2024.

– Jeg er fornøyd med resultatet vi har oppnådd for medlemmer på private anlegg, og mener det er bra vi fikk til en forhandlingsløsning og slapp å gå veien videre til Riksmekleren. Vi fikk gjennomslag for en god minstelønnsøkning som vil sikre alle våre medlemmer økt kjøpekraft, det er jeg spesielt fornøyd med, sier forbundsleder Anita Johansen.

Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler resultatet.

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått gjennomslag for en rekke av de endringer frontfaget tidligere har oppnådd, bl.a. tilpassede arbeidsklær for kvinner, vernebriller med styrke og kompetanseutvikling.