Syk før eller i ferien? Da kan du ha krav på ny ferie

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Fortvil ikke dersom du får ødelagt hele eller deler av ferien på grunn av sykdom eller skade. Det er nemlig stor sjanse for at du har rett til å utsette ferien eller få ny ferie senere.

Mange vil oppleve å pådra seg benbrudd, influensa eller annet som gjør dem arbeidsuføre i ferien. Tidligere, det vil si før 1. juli 2014, måtte du være syk i minst seks virkedager for å kunne kreve ny ferie.

Nå har arbeidstakere bedre vern mot sykdom under ferieavviklingen. For to år siden ble nemlig ferieloven endret for å oppfylle kravene i EUs arbeidstidsdirektiv. Etter endringene kan du kreve ferien erstattet fra første sykedag (lørdag inkludert), tilsvarende antall dager som arbeidsuførheten varte.

Det forutsettes imidlertid at du har vært 100 prosent arbeidsufør, og skaffer deg sykemelding. Gradert sykmelding gir ikke rett til å utsette ferien eller til å få ny ferie.

Du må også legge frem kravet om nye feriedager «uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt», ifølge loven. 

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Annonse:


Syk før ferien

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien skal starte, har du to valg. Du kan enten utsette hele ferien eller utsette bare de dagene du er syk. Du må da dokumentere søknaden om utsettelse med sykmelding senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien.

Hvis du kun ønsker å utsette de feriedagene du er sykemeldt, gjelder de samme reglene som når du blir syk etter at ferien har startet.

Blir du syk før ferien må du også da være helt arbeidsufør for å kunne kreve ferien utsatt. Dersom du kun har en gradert sykmelding, må du med andre ord avvikle ferien som normalt.

Les også: Denne forsikringen blir stadig mer populær

Spiller det noen rolle om du blir syk i Norge eller utlandet?

Ferieloven skiller ikke på hvor du er på ferie når du blir syk. Får du en gyldig sykemelding i utlandet, har du altså rett til utsettelse av ferien.

Noe som er imidlertid er like viktig å merke seg, er retten til sykepenger. For å ha rett til sykepenger er det nemlig et krav at du oppholder deg i Norge.

EØS-avtalen gir deg derimot rett til sykepenger ved sykdom som inntreffer på ferie i et annet EØS-land.

Ved sykdom som inntreffer utenfor EØS har du normalt ikke rett til sykepenger. Det får du først når du er tilbake i Norge og får sykmelding fra norsk lege.

Les også: Nå må kredittkortselskapene slutte med å fakturere kundene et minimumsbeløp

Kan ikke ta ut lønn i stedet for ferie

Etter at ferieloven ble endret for to år siden, kan du ikke lenger velge økonomisk kompensasjon i stedet for å avvikle ferien på et senere tidspunkt.

All lovbestemt ferie som ikke blir avviklet i løpet av ferieåret, må overføres til neste ferieår.

Inntil 12 dager lovbestemt ferie kan overføres uten spesiell begrunnelse. I tillegg kan ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon overføres til neste ferieår.

Les også: Sjekkliste for hyttekjøp – dette skal du se etter