Nå må kredittkortselskapene slutte med å fakturere kundene et minimumsbeløp

ILLUSTRASJONSFOTO: Pixabay

Finanstilsynet har laget nye retningslinjer for fakturering av kredittkort. Der går det blant annet frem at kortselskapene som hovedregel skal fakturere kunden for totalt utestående kreditt. Kunden har derimot mulighet til å avtale lavere beløp, men da må det skje på hans eller hennes initiativ.

– De nye retningslinjene vil gjøre det enklere for kortkunden å betale totalt utestående ved første forfall. Samtidig kan kunden velge et lavere beløp, og således utnytte kredittmuligheten som ligger i kortet. I så måte er retningslinjene fleksible og forbrukervennlige, kommenterer Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge, på deres nettsider.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Tilsynet ikke fornøyd

I 2013 fastsatte Finanstilsynet for første gang retningslinjer for fakturering av kredittkortgjeld. Retningslinjene ga utrykk for hva tilsynet mener bør være foretakenes praksis overfor kundene.

Senere undersøkelser har vist at mange kortselskaper har gjennomført de fleste av retningslinjene, men at svært få har gjennomført alle.

Tilsynet påviste at mange kortselskaper fakturerte med et minimumsbeløp i betalingsfeltet, og det var lite, om noe, informasjon om kostnadene ved å utsette betalingen, herunder manglende opplysninger om nominell rente, ifølge Finans Norge.

Videre har det vært uklarhet knyttet til bruken av avtalegiro som betalingsmåte ved fakturering av kredittkort.

Les også: Snart kan du ikke tape mer enn 20.000 kroner i måneden hos Norsk Tipping

Nye og mer presise retningslinjer

På denne bakgrunn har Finanstilsynet nå laget nye og mer presise retningslinjer.

I de nye retningslinjene går det klart frem at:

  • Kortselskapet ikke kan øke kredittrammen uten søknad fra kunden, og at det alltid bør avslå en søknad om kredittkort om kredittvurderingen er negativ.
  • Opplysningene i kontoutskriften skal stå på fakturaen, eller i et vedlegg til fakturaen. Opplysningene skal gis hver måned, og de skal være godt synlige.
  • På alle fakturasystem skal beløpsfeltet på fakturaen vise samlet utestående kreditt. Kunden skal gis informasjon på fakturaen om at beløpet kan endres til et lavere beløp, og hvilket beløp som minimum må betales.
  • Alle fakturaer der kunden har utestående kreditt skal inneholde en tabell som viser kostandene ved ulike betalingsordninger.

Les også: Slik bør du investere, gitt at du tror på stigende oljepris

Kan velge avtalegiro

I henhold til de nye retningslinjene kan kunden velge avtalegiro ved betaling av kredittkortgjeld, men da med totalt utestående som hovedregel. Men også her gjelder at kunden kan avtale fakturering av et lavere beløp.

– Avtalegiro er jo en god løsning i mange tilfeller, men det er viktig i denne sammenhengen å påpeke at dette ikke må gjøre kundene sløve ved ikke å sjekke hvilke transaksjoner som ligger til grunn for faktureringen. En av fordelene med kredittkort er jo at  du som kunde kan søke kortutsteder om erstatning dersom du blir utsatt for svindel eller selger ikke leverer en vare/tjeneste som lovet. Men dette  er en tidsbegrenset rettighet, påpeker Fåne.