Teateransatte må skatte av gratisbilletter til eget teater

Et teater i Norge som ville tilby de ansatte gratis billetter på teaterets forestillinger, må nå innberette dette som skattepliktig lønn. Det går frem av en bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Et teater i Norge ønsket å tilby sine ansatte gratis billetter til sine forestillinger. Det vil i så fall bli ansett som ekstra skattepliktig lønn for de ansatte, ifølge Skattedirektoratet.

Et teater kontaktet Skattedirektorat for sjekke hvorvidt gratis personalbilletter til ansatte er å anse som fordel vunnet ved arbeid eller en del av arbeidstakers arbeidsoppgaver.

Teateret ville nemlig at alle dets ansatte skal kunne gå på forestillinger som det selv setter opp, slik at de ansatte bedre kunne forstå det produktet huset utvikler og selger.

Det ble dessuten anført at ordningen kunne bidra til en bredere markedsføring og at den således ville gitt en mersalgs-effekt.

Det ble også vist til at det dreide seg om billetter som erfaringsvis ellers ikke ville bli solgt, da de ville bli tilbudt de ansatte kort tid før forestillingen.

Les også: Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Setene ville sannsynligvis stått tomme

Reell markedsverdi på billettene vil derfor være begrenset, argumenterte teateret, i og med at setene uten dette tiltaket sannsynligvis ville stått tomme.

Teateret ønsket i utgangspunktet å dele ut to av de billigste billettene per oppsetning til hver ansatt, og billettene hadde en ordinær utsalgspris på 300 kroner per stykk.

Antall oppsetninger per år varierer fra år til år, men ligger typisk på rundt 15-20.

I teaterets skriv til Skattedirektoratet går det også frem at det ville vært en forventning om at de ansatte benyttet billettene, men at det ikke ville være en plikt.

Les også: Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon

Skattedirektoratet er klokkeklar

I en bindende forhåndsuttalelse viser Skattedirektoratet til skatteloven § 5-1 (1) hvor det står at «Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid.»

Skattelovens inntektsbegrep er ikke begrenset til kun å gjelde kontantlønn, men omfatter også naturalytelser som for eksempel varer, tjenester, rentefordel ved rimelig lån, bruksrettigheter til hytter og lignende.

Annonse:


Dette gjelder både om ytelsen stilles til disposisjon for mottakeren vederlagsfritt eller til underpris.

Selv om Skattedirektoratet ser betydningen for teateret av at samtlige ansatte får sett forestillingene, levnes det ingen tvil om at gratis personalbilletter er en fordel vunnet ved arbeid.

Denne fordelen, som skal settes til omsetningsverdien av billettene, må derfor i utgangspunktet innberettes som lønnsinntekt for den ansatte.

Les også: Skatteetaten gir nå dagbøter til utleiere som ikke vil oppgi personalia på leietaker(e)

Et rimelig velferdstiltak?

Skattedirektoratet vurderte også om billettene kunne anses som et rimelig velferdstiltak.

Mindre naturalytelser og andre mindre fordeler, som har til hensikt å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen, kan nemlig innen visse rammer være skattefrie.

Eksempler på det er rimelig mat i bedriftskaninen, julebord, bruk av bedriftshytte og lignende. 

Ettersom billettene ville utgjort en økonomisk fordel på opptil 12.000 kroner i året (2 x 300 kr x 20) for hver ansatt, mener Skattedirektoratet at omfanget er for stort til at det kvalifiserer til å kalles et velferdstiltak.

Skattedirektoratet har forståelse for at disse billettene noen ganger ikke kan selges, men at det også gjelder innenfor andre bransjer som tilbyr varer eller tjenester, argumenteres det med.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Økonomiprofessor vil ha slutt på at lånerenter kan trekkes fra på skatten

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Nå kan du få støtte til energitiltak også på hytta