Rekordhøye skatter i 2022 – Skattelistene tilgjengelige fra i dag

Skatteetaten Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Andreas Vatnøy/Skatteetaten.

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2022 er nå ferdig for 5 millioner personer og 405 000 selskaper, og tallene viser at det til sammen ble betalt over 1 700 milliarder kroner i skatt i 2022.

Tall fra skatteoppgjøret for inntektsåret 2022 er nå klare. Tallene viser at cirka 4,3 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har betalt 655 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. Videre har 405 000 selskaper til sammen betalt 164 milliarder i skatt. I tillegg til dette kommer petroleumsskatt på nærmere 883 milliarder kroner.

Til sammen ble det betalt inn rundt 1 702 milliarder kroner i skatt for inntektsåret 2022.

– Dette er det høyeste tallet vi noen gang har registrert i et skatteoppgjør, og mye av årsaken skyldes den store økningen i petroleumsskatt. Men også for selskaper, lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er tallene høyere enn tidligere år, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Til sammenligning ble det betalt inn 1 057 milliarder kroner i skatt for inntektsåret 2021.

Flest fikk penger til gode

Skatteoppgjøret viser at over 3,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk tilbakebetalt mer enn 42 milliarder kroner. I gjennomsnitt fikk disse 12 898 kroner tilbake.

740 000 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende måtte betale til sammen 28 milliarder i restskatt, noe som i gjennomsnitt innebærer at hver enkelt måtte betale 37 899 kroner.

Mulig å søke i skattelistene fra og med i dag

Skattelistene for inntektsåret 2022 blir tilgjengelig for søk på skatteetaten.no fra kl. 05:00 6. desember.

– Skattelistene viser ikke hva du har i lønnsinntekt, men den forteller hva du har i netto inntekt. Dette er altså inntekten din minus fradragene du har krav på. På samme måte viser ikke tallene for formue hvor mye du har i banken, men hvilken netto formue du har, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

For å søke i skattelistene må du logge deg inn på Skatteetatens hjemmeside. Søkene er ikke anonyme, og det loggføres hvem du har søkt på i skattelistene, slik at du kan se hvem som søker på deg.

Fra desember i fjor har Skatteetaten registrert 1,3 millioner søk i skattelistene, fordelt på 521 000 unike innlogginger. Cirka 285 000 brukere har sjekket hvem som har søkt på deres skatteopplysninger. Dette er noe mindre enn tidligere år. På det meste var det over 16 millioner søk gjennom året i skattelistene på skatteetaten.no.

Du kan fortsatt endre skattemeldingen

Skulle du oppdage feil i skatteoppgjøret kan du fortsatt i de fleste tilfeller endre det selv slik at Skatteetaten kan rette opp opplysningene, beregne skatten på ny og sende deg et nytt skatteoppgjør.