Nå får du bedre rettigheter når du kjøper bruktbil av forhandler

bil trafikk Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Fra nyttår endres forbrukerkjøpsloven som regulerer salg mellom forbruker og bilforhandler. – Nå blir det tryggere å kjøpe bruktbil fra forhandler. Bilkjøperne har blitt hørt på viktige punkter, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Hvert år selges det rundt 500 000 bruktbiler i Norge. Kjøper eller selger du bilen din privat gjelder kjøpsloven. Kjøper eller selger du bil gjennom en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som gjelder, og fra nyttår kommer det store og viktige endringer.

– Det blir ikke lenger lov til å selge en bil «som den er». De fleste biler selges med dette forbeholdet i dag, noe som gjør det vanskelig å klage på feil. Derfor er vi svært fornøyde med at bilkjøperne er hørt på dette viktige punktet. Nå må selger opplyse om alle feil på bilen, sier Sødal.

Skjerper retten til heving  

I tillegg får bruktbil-kjøperne bedre beskyttelse dersom det dukker opp feil med bilen etter kjøpet. Nå blir det slik at feil som oppdages inntil to år etter kjøpstidspunktet antas å ha vært der ved overtakelsen. Hittil har dette vært 6 måneder. Forhandlerne får også færre forsøk på å rette feil, og det skal bli enklere å få hevet kjøpet. Forhandleren må nå bevise at mangelen er uvesentlig.

– At feil vil anses å ha vært til stede i opptil to år, er en viktig endring og et av punktene vi har jobbet for. Når retten til heving også styrkes, gir det forbrukerne betydelig bedre trygghet, forklarer Nils Sødal. – Nå må forhandleren forklare eller sannsynliggjøre at feilen ikke var der ved kjøpet. Bevisbyrden er lagt tydelig hos bilforhandleren, fortsetter han.

Appen er en del av bilkjøpet 

En annen viktig endring er at bilens app nå vil anses som en del av kjøpet. Mange moderne biler har en app som du må ha tilgang til for å få full nytte av alle funksjoner.

– Utgangspunktet må være at appen har samme levetid som bilen, og tilgang til appen følger bilkjøpet. Hvis dette ikke er tilfellet, må forhandler opplyse om dette. Det er en viktig presisering i loven, og vil gjelde stadig flere bruktbiler fremover, sier Sødal.

Ulike lover regulerer bilkjøpet 

Endringene i loven er viktige både om du skal kjøpe eller selge bil. For samtidig som bilkjøperne får bedre rettigheter, vil du få større ansvar dersom du selger bilen gjennom kommisjon eller formidlingssalg.

– Selger du gjennom en forhandler så er det forbrukerkjøpsloven som gjelder, og da har kjøperen bedre rettigheter enn om du selger privat. Du påtar deg med andre ord et større ansvar for feil ved bilen, og det kan slå tilbake på deg som selger. Med denne skjerpelsen blir det mindre grunn til å selge biler gjennom formidlingssalg og kommisjon, avslutter Nils Sødal.