Husbanken
Sjekk om du har rett til strømstøtte!

Du som mottar bostøtte får strømstøtte for oktober, november og desember, og et høyere beløp enn før. På husbanken.no kan du sjekke om du har rett til støtten. Stortinget har…

Husbanken: Bostøtten skal nå bli mer treffsikker

Bruk av nyere inntektsopplysninger skal gjøre bostøtteordningen mer treffsikker i år enn tidligere år, melder Husbanken. Nå får søkerne bostøtte når de faktisk trenger det, samtidig som ordningen blir enklere for søkerne.
Husbanken: – Flere kan ha krav på bostøtte

Regjeringen har i år styrket bostøtteordningen med 60 millioner kroner, slik at 20.000 familier får økt bostøtte. Husbanken tror imidlertid at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan ha krav på bostøtte.