Vanskeligstilte barnefamilier får ekstratilskudd på 110 millioner kroner til boligkjøp

Husbanken kan i år utbetale over en halv milliard kroner i tilskudd til boligkjøp til vanskeligstilte. Foto: Husbanken/ Ricardofoto

Regjeringen varslet ekstraordinær boligsatsing for vanskeligstilte barnefamilier da revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble lagt frem medio mai. Nå er fasiten klar.

Husbanken hjelper økonomisk vanskeligstilte med blant annet bostøtte, startlån og tilskudd til etablering (egenkapital ved kjøp av bolig).

I fjor mottok drøye 129.000 nordmenn totalt 2,7 milliarder kroner i bostøtte, hvorav rundt 90 prosent av disse bodde i en leid bolig, ifølge Husbankens årsrapport for 2018.

For at flere vanskeligstilte skal få kjøpe sin egen bolig, blir det også gitt startlån til personer med varig lav inntekt.

I 2018 fikk 6900 personer utbetalt om lag 9,3 milliarder kroner i startlån, noe som utgjør 1,35 millioner kroner i gjennomsnitt.

Disse lånene har lav rente og nedbetalingstid på opptil 50 år, og er myntet på personer som ikke får innvilget lån i de ordinære bankene.

Les også: 2300 studenter forsøkte å jukse til seg bostøtte fra Husbanken i februar

Annonse:


Tilskudd til etablering får økt prioritet

En stadig større andel av dem som innvilges startlån, får i tillegg et boligtilskudd til etablering.

Tilskuddet kan brukes som egenkapital ved kjøp av bolig og bidrar til lavere samlede lånekostnader.

Tall fra Husbankens årsrapport viser at 1663 husstander totalt fikk utbetalt 411 millioner kroner i tilskudd til etablering i fjor. Det tilsvarer et gjennomsnitt på 247.000 kroner per mottaker.

Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner og familier som har for lave inntekter til å betjene et tilstrekkelig stort startlån til å kjøpe egen bolig.

Disse mangler ofte også egenkapital og har heller ikke utsikter til å skaffe seg det på sikt.

Etter forslag i revidert nasjonalbudsjett, har nå Stortinget bestemt at det i år skal bevilges 110 millioner kroner ekstra til boligtilskudd.

Les også: Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Vil hjelpe 400-500 familier med svak økonomi

– Ekstrabevilgningen i revidert nasjonalbudsjett vil kunne bidra til økt bostabilitet og tryggere oppvekstvilkår for barn i 400-500 familier med svak økonomi, uttaler seniorrådgiver Edle Holt i Husbanken i en kommentar.

– Tilskudd som gjør at barnefamilier kan eie bolig er en god investering. Forskning viser at barn og unge som bor godt og trygt har bedre mulighet for å klare seg godt senere i livet, legger han til.

Ordningen med tilskudd er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få det.

– Satsingen vil virke direkte mot barnefattigdom, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i mai, og la til:

– En god og stabil bosituasjon er viktig for å kunne delta i arbeidslivet, gir trygge rammer for barnas oppvekst og virker positivt for skolegangen. På sikt kan vi også hindre at fattigdom går i arv.

Årsrapporten til Husbanken viser at totale utbetalinger til bostøtte har falt med ni prosent fra 2014 til 2018 og at samlede utbetalinger til startlån har økt med over 52 prosent i samme periode.

Det har imidlertid vært en nedgang i både antall husstander som mottar bostøtte og startlån de siste årene.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Uvanlig situasjon i rentemarkedet kan gi gunstige fastrenter fremover

I noen banker kan du tape flere titalls tusen kroner om du avslutter fastrentelånet før tiden

Du har tjent titusenvis av kroner på å ha boliglån de siste fire årene

Prisen for installeringen av 2,9 millioner smarte strømmålere kom på ni milliarder kroner

Du kan spare tusenlapper i gebyrer på å ta med riktig betalingskort til utlandet