2300 studenter forsøkte å jukse til seg bostøtte fra Husbanken i februar

Mange studenter har forsøkt å jukse til seg bostøtte, ifølge Husbanken. Personene på bildet har ingenting med det å gjøre. Illustrasjonsfoto: Pixabay

2300 studenter får avslag på bostøtte for februar som følge av at de ikke har opplyst om at de mottar støtte fra Lånekassen. Nå skal Husbanken etterkontrollere tidligere utbetalinger.

Annonse:


Studenter som får lån og/eller stipend fra Lånekassen har som hovedregel ikke krav på bostøtte fra Husbanken.

Direktør for Lån og tilskudd i Husbanken, Rune Robertsen. Foto: Husbanken

Personer som søker bostøtte, skal derfor oppgi om de er studenter.

Nå har Husbanken avdekket at 2300 studenter unnlot å opplyse om at de mottar støtte fra Lånekassen da de søkte om bostøtte for februar.

Dette kommer etter at Husbanken har fått nye kontrollmuligheter, som blant annet går på sjekke egne registre opp mot Lånekassens registre.

– Kontrollen vi gjennomførte i forbindelse med behandlingen av bostøttesøknadene for februar, avdekket at 2300 personer hadde unnlatt å opplyse om at de er studenter og mottar støtte fra Lånekassen. Til sammen ville de fått utbetalt 5,7 millioner i urettmessig bostøtte, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken, i en melding. 

– Bostøtte er en svært viktig støtteordning for husstander med lav inntekt og høye bokostnader, og det er viktig for tilliten til bostøtteordningen at vi avdekker forsøk på juks, legger han til.

Les også: Advokat mener mange går glipp av overtidsbetaling

Skal etterkontrollere tidligere utbetalinger

Rundt 2000 av studentene som er kontrollert, mottok også bostøtte i januar.

Husbanken vil nå etterkontrollere om de også tidligere har fått bostøtte i strid med regelverket.

Urettmessig utbetalt bostøtte vil bli krevd tilbakebetalt.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning til delvis dekning av boutgifter for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Ordningen administreres av Husbanken.

I løpet av 2018 mottok 129.000 husstander til sammen 2,7 milliarder kroner i bostøtte.

Bostøttemottakerne hadde i 2018 i gjennomsnitt 133.500 kroner i husstandsinntekt, og mottok i gjennomsnitt snaut 2535 kroner i bostøtte per måned.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Fra 1. mars øker barnetrygden for første gang på 23 år

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Frykter at feilrapportering av lønn kan gi deg lavere pensjon

Pensjonsekspert: – Karrieresteg før 2020 kan gi deg millioner i økt pensjon

Skattekalender for 2019: Her er alle de viktigste datoene