Sjekk om du har rett til strømstøtte!

strøm Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Du som mottar bostøtte får strømstøtte for oktober, november og desember, og et høyere beløp enn før. På husbanken.no kan du sjekke om du har rett til støtten.

Stortinget har vedtatt at bostøttemottakere skal få økt strømstøtte for oktober og november. SV og regjeringa har også avtalt en økning i januar, men den vedtas først i budsjettet for 2023.

Får et fast beløp

– Dette innebærer at du som får bostøtte for oktober, vil få 2 000 kroner i strømstøtte i tillegg, utbetalt i november, forklarer avdelingsdirektør for Lån og tilskudd i Husbanken, Hanne Krogh Lyng Sundbø og fortsetter:

– For november er støtten 2500 kroner, og for desember er støtten på 1500 kroner. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med.

Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm. Tidligere var strømstøtten på 1500 kroner i måneden.

Kan du få bostøtte?

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Det er kommunen som registrerer søknader om bostøtte og har all kontakt med søkerne.

Hvis du har 27 000 kroner, eller mindre, i brutto månedsinntekt kan du ha rett til bostøtte, hvis du er enslig og bor i Oslo.

– Bor du et annet sted i landet, eller sammen med flere andre, gjelder andre inntektsgrenser, sier avdelingsdirektøren.

Sjekk bostøttekalkulatoren!

På husbanken.no finner du informasjon om hvilke regler som gjelder hvor i landet.

– Vi har også en bostøttekalkulator på nettsiden vår hvor du kan legge inn inntekt og boutgifter. Da vil du få et foreløpig svar på om du kan ha rett på bostøtte og eventuelt hvor mye, sier Lyng Sundbø.

Hun oppfordrer de som lurer på om de har rett på støtten om å gå inn og sjekke på denne nettsida:

Utbetalt måneden etter

Bostøtten blir utbetalt i måneden etter at du søker, så den ekstra strømstøtten blir utbetalt i november, desember og januar.

Søknadsfristen for desember er 25. november.

Flere får i år

I oktober var det 96 000 norske husstander som mottok bostøtte, 20 000 flere enn i oktober i fjor.

– Flere har fått rett til bostøtte i 2022 fordi regjeringen har økt inntektsgrensen og senket egenandelen i bostøtteberegningen. Dermed er det flere som får bostøtte og mange får mer bostøtte enn de ellers ville fått, forteller Lyng Sundbø.

Husstandene mottok 2800 kroner i bostøtte i snitt i oktober. Strømstøtten kommer i tillegg.