Nå er det enkelt og effektivt å søke om lån i Husbanken

boligkjøp Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Det har nå blitt enklere å være kunde i Husbanken. Husbanken har tilrettelagt for elektronisk kommunikasjon. Dette vil gi en mer smidig søknadsprosess og kortere saksbehandlingstider.

– I tråd med ønsker fra kundene våre i boligbransjen har vi fått på plass løsninger for sikker digital kommunikasjon og e-signering. I tillegg har vi endret organisasjonen for å legge til rette for bedre saksflyt. Resultatet blir en enklere, raskere og mer forutsigbar søknadsprosess for kundene våre, sier Rune Robertsen, direktør for lån og tilskudd i Husbanken.

Elektronisk kommunikasjon

Utbyggere som ønsker å utvikle nye boligprosjekter skal benytte den eksisterende e-søknadsløsningen. Denne løsningen bidrar til en enkel og effektiv søknadsprosess og bedre veiledning i søkeprosessen.

Kjøperne av boliger i disse prosjektene vil også merke en klar forenkling. Dokumenter som inneholder personsensitive opplysninger kan nå sendes elektronisk og sikkert til Husbanken via Digipost. Husbanken kan nå hente inn elektronisk signatur. Dette innebærer at behovet for printere, konvolutter og frimerker forsvinner. Det vil heller ikke lenger være behov for å legge ved original bekreftet rett kopi av gyldig legitimasjon.

Frem til nå har utbyggere brukt mye ressurser på å bistå boligkjøperne med søke lån i Husbanken. Nå legges det til rette for mer direkte kommunikasjon mellom boligkjøper og Husbanken.

– Implementeringen av disse komponentene kompletterer digitaliseringen av prosessen for kundene, fra utfylling og innsending av søknad til aksept av vilkår for lånetilsagn, slår Robertsen fast.