Vil ha personlig økonomi inn i timeplanen fra neste år

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner vil innføre opplæring i personlig økonomi i norske skoler fra 2020. Foto: Kjetil Ree/ Wikimedia

Mandag la kunnskaps- og integreringsministeren frem forslag til nye læreplaner for skoleåret 2020/2021. Der går det blant annet frem at elevene skal få opplæring i personlig økonomi.

Annonse:


«Dette blir den største endringen av skolens innhold siden Kunnskapsløftet i 2006», skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider om de nye læreplanene.

Fagene i skolen vil være de samme som i dag, men innholdet i alle fag skal fornyes.

– Vi fornyer nå skolens innhold for å sikre at elevene lærer mer og lærer bedre. Fagfornyelsen er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å ruste elevene best mulig for fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en kommentar.

Det er et viktig mål at de nye læreplanene skal legge bedre til rette for mer dybdelæring, slik at elevene bedre kan se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evnen til å reflektere over det de lærer.

– Elever, lærere og skoleforskere mener dagens læreplaner inneholder for mye, og at det fører til for mye overflatelæring. Samfunnet vårt er i stadig endring, og skolen må endre seg i takt med det samfunnet elevene skal ut i etter endt skolegang, sier Sanner, og legger til:

– Dette gjelder både endringer som følge av ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Flere fag blir mer praktiske og utforskende. De nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative.

Les også: 2300 studenter forsøkte å jukse til seg bostøtte fra Husbanken i februar

Personlig økonomi skal endelig inn i timeplanen

Innføringen av de nye læreplanene skal, i tråd med Stortingets ønsker, bidra til et verdiløft i skolen.

– Verdigrunnlaget i opplæringen, som eksempelvis respekt for mennesker og natur, verdsettelse av mangfold og likeverd kommer tydeligere frem i de enkelte fagene, sier Sanner.

– I tillegg blir flere av fagene i skolen mer utforskende og praktiske, blant annet skal entreprenørskap tydelig inn – og elevene skal få opplæring i personlig økonomi, sier han.

Finans Norge, som er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, mener dette er svært positivt og vil støtte forslaget.

Personlig økonomi blir en del av temaet folkehelse og livsmestring og inngår i fagene matematikk, samfunnsfag og samfunnskunnskap, ifølge organisasjonen.

De nye læreplanene blir nå sendt ut på offentlig høring, før de blir endelig fastsatt til høsten.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Slik kan du lære barna dine å bli pengesmarte

Én av ti som bor i borettslag gambler med sin privatøkonomi

Skattekalender for 2019: Her er alle de viktigste datoene

Slik kan den nye politiske plattformen til regjeringen påvirke din økonomi

Fra 1. mars øker barnetrygden for første gang på 23 år