Fra 1. mars øker barnetrygden for første gang på 23 år

Barnetrygden settes opp fra 970 til 1054 kroner fra 1. mars. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Satsen på barnetrygd har vært på 970 kroner i måneden siden 1996, da den sist gang ble satt opp. Stortinget har vedtatt ny sats for barnetrygd fra 1. mars, og da øker den til 1054 kroner.

Annonse:


Barnetrygden har stått på stedet hvil siden 1996, målt i nominelle kroner.

Målt i kjøpekraft, har den imidlertid falt for hvert år som har gått etter det. 

Fra 1. mars blir ny sats satt til 1054 kroner i måneden, noe som utgjør en økning på knappe ni prosent.

Dette betyr drøye 1000 kroner mer i barnetrygd per barn per år.

Første utbetaling med ny sats vil for de aller fleste komme siste virkedag i mars, noe som vil si fredag den 29., ifølge Nav.

De som allerede mottar barnetrygd, trenger ikke søke på nytt.

Selv om det er lenge siden barnetrygden har blitt oppjustert, har samlede overføringer til barnefamilier økt med over 40 milliarder kroner (2017-kroner) i perioden 1996 til 2017, ifølge Aftenposten.

I tillegg til at kontantstøtten ble innført etter 1996, er det spesielt en økning i foreldrepenger og økt satsing på barnehager som har bidratt til dette:

  • Mens det i 1996 var 42 uker foreldrepermisjon med 100 prosent lønn, er det nå 49 uker.
  • I 1996 var det kun halvparten av barna i alderen 1-5 år som gikk i barnehage, mot drøye 90 prosent i dag. Dessuten har foreldrebetalingen gått kraftig ned for mange.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Skatt til gode eller restskatt? Du kan sjekke allerede nå

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Fra 2019 blir det 20.000 kroner mer i engangsstøtte til nybakte foreldre

Halvparten av alle småbarnsfamiliene bruker vaskemaskin og tørketrommel om natten

Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet