Husbanken krever tilbake 197 millioner kroner fra 8700 personer

Illustrasjonsfoto: KaVass/ Flickr.com

8700 personer fikk utbetalt til sammen 197 millioner kroner mer i bostøtte enn de hadde krav på i 2015. Nå får de varsel fra Husbanken om at pengene kreves tilbake.

Årsaken til kravet er at de har ikke har meldt fra til Husbanken om at de har fått økt inntekt eller formue, går det frem av en pressemelding fra selskapet.

Bostøtte beregnes ut fra inntekt og boutgifter som søkeren oppgir i søknaden. Hvis inntekt eller formue endrer seg vesentlig i løpet av året, skal bostøttemottakerne melde fra til Husbanken.

Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen. Foto: Husbanken

Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen. Foto: Husbanken

– Bostøtte er kun for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Det er viktig for tilliten til offentlige støtteordninger at støtten går til dem som faktisk har krav på det. Kontrollene vi gjennomfører sikrer at alle får bostøtte i tråd med det de faktisk har av inntekter og utgifter, melder administrerende direktør, Bård Øistensen, i Husbanken.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Kontrollerer mot skatteoppgjøret

Når nytt skatteoppgjør er klart fra skatteetaten på høsten, kontrollerer Husbanken bostøttemottakernes inntektsopplysninger mot inntekten bostøtten er beregnet utfra.

Er det vesentlig avvik mellom inntektstallene, sender Husbanken varsel om at for mye utbetalt bostøtte vurderes krevd tilbake.

De som får varselet kan komme med innsigelser hvis de mener kravet er feil. Husbanken tar så enten innsigelsene til følge og bostøttemottakeren slipper å betale tilbake, eller fatter vedtak om tilbakebetaling.

Bostøttemottakerne kan klage på vedtak om tilbakebetaling.

Les også: Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Ny beregningsmodell vil gi færre feil

Til nå har Husbanken som hovedregel brukt inntektsopplysninger fra det siste skatteoppgjøret som grunnlag for beregning av bostøtte, og det har vært opp til den enkelte bostøttemottaker å melde fra om endringer i inntekt gjennom året.

Arbeidsgivere og NAV rapporterer inn inntektsopplysninger til skatteetaten hver måned. Tidlig i 2017 vil Husbanken ta i bruk disse opplysningene i den månedlige beregningen av bostøtte.

– Vi tror at bostøtteordningen vil bli mer treffsikker, og det vil bli langt færre utbetalinger av urettmessig støtte. Automatisk innhenting av månedlige inntektsopplysninger gjør søknadsprosessen og saksbehandlingen enklere for både søkerne, Husbanken og kommunene, uttaler Øistensen.

Les også: Finanstilsynet snur etter Pengenytts avsløring om eiendomsmeglerforetakene

Les også: DNB Eiendom vil rette seg etter Finanstilsynets uttalelser likevel


Fakta om bostøtte:

  • Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning til delvis dekning av boutgifter for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Ordningen administreres av Husbanken.
  • I løpet av 2015 mottok i underkant av 142.000 husstander til sammen snaut tre milliarder kroner i bostøtte. Bostøttemottakerne hadde i 2015 i gjennomsnitt 134.000 kroner i husstandsinntekt.

Kilde: Husbanken